DOS

Dzień Opiekuna Sierot (30 stycznia)

DOS 2016

Nasza inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi na trudną, pełną wyzwań i osobistego zaangażowania pracę wychowawców w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka i innych placówkach pieczy zastępczej, gdzie niespokrewnione osoby zawodowo zajmują się wychowywaniem i opieką nad polskimi sierotami i dziećmi porzuconymi przez rodziny biologiczne. W czasach, kiedy w takich instytucjach, jak dom dziecka swoje święto mają pracownicy administracji, psycholog, pracownik socjalny, a nawet pracownicy księgowości, najważniejsza dla wychowanka osoba, czyli wychowawca lub wychowawczyni zwani często ciocią, wujkiem a nawet mamą – zależnie od placówki i zajmowanego stanowiska – nie ma okazji, by ktokolwiek dostrzegł jej zaangażowanie. A to te osoby dyżurując w dzień i noc, „na tygodniu” i w niedzielę, w Boże Narodzenie, Wielkanoc czy Sylwestra są dla osieroconego, czy porzuconego dziecka ostoją i gwarantem bezpieczeństwa. Wychowawcy z placówek opieki zastępczej chodzą ze swoimi podopiecznymi do lekarza, na wywiadówki szkolne, do wszelkiego rodzaju poradni. Uczą codziennego funkcjonowania – mycia, sprzątania, gotowania, załatwiania spraw w urzędzie. To oni, jako opiekunowie prawni obcych przecież sobie dzieci mają je „przypisane do swojego ubezpieczenia! I kiedy brakuje matki, ojca, babć, dziadków, ciotek i wujków – to oni troszczą się o swoich wychowanków, jak o własne dzieci.

Dzień Opiekuna Sierot jest inicjatywą FISP. Pomysłodawcą DOS jest założyciel naszej fundacji, ale idea uświetnienia pamięcią wychowawców w domach dziecka i podobnych placówkach zatacza coraz szersze kręgi i dociera do coraz większej liczby osób. W tym roku po raz pierwszy Kapituła Wyróżnienia Honorowego „Semper Bonus” przyzna pierwszym wychowawcom tytuły „Zawsze Dobrych”. Patronem Dnia Opiekuna Sierot jest bł. ks. Bronisław Markiewicz, założyciel Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, wychowawca i opiekun sierot i dzieci zaniedbanych.