Nasze akcje

Jako fundacja realizujemy następujące projekty:

Fundusz Solidarności FISP. Jego celem jest gromadzenie środków finansowych na trzy cele:  fundusz pomocy doraźnej byłym wychowankom placówek pieczy zastępczej, fundusz mieszkaniowy (stancje, mieszkania dla byłych wychowanków pieczy zastępczej) oraz fundusz stypendialny (pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych byłych wychowanków placówek pieczy zastępczej);

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej (OAZa). Ideą tego projektu jest budowa Ośrodka, w którym znajdą się: stolarnia, zakład wyrobów rękodzielniczych (np. drewniane i gipsowe anioły, szopki, poszewki na poduszki, zabawki pluszowe, ramki ozdobne, itp);

Dzień Opiekuna Sierot.  W styczniu 2017 roku organizujemy trzecią edycję DOS. To okazja do nagłaśniania spraw pracowniczych, wyróżniania i nagradzania wychowawców w domach dziecka, niespokrewnionych rodzinach zastępczych i innych placówkach pieczy zastępczej. Często – w miejsce opieki rodziców biologicznych – opiekunów prawnych dla swoich podopiecznych. DOS obchodzimy 30 stycznia.

Dzień Solidarności Społecznej. Dotąd zorganizowanych było 14 edycji DSS. Tego dnia przy okazji festynów, występów, koncertów, pokazów, ale też w mediach przypominamy społeczeństwu o polskich sierotach i dzieciach odrzuconych przez rodziny biologiczne. Ukazując losy polskich sierot pragniemy rzetelnie informować Polaków o społecznych kosztach zaniedbań wychowawczych i o trudnym dzieciństwie i bardzo trudnym starcie w dorosłe życie zaniedbanych przez rodziny biologiczne młodych Polaków. Przy okazji DSS organizujemy również akcje honorowego oddawania krwi, rejestracje potencjalnych dawców szpiku kostnego, oraz zbiórkę datków do puszek na rzecz budowy Ośrodka Aktywizacji Zawodowej dla byłych wychowanków domów dziecka i Domu Matki i Dziecka. Dotychczas DSS organizowany był w czerwcu (raz we wrześniu). Od 2018 roku DSS obchodzić będziemy w dniu 6 grudnia. Tego samego dnia inicjować też będziemy aukcję Czarnych Bombek oraz innych gadżetów na rzecz polskich sierot i ofiar przemocy domowej, która zostanie zakończona 6 stycznia w święto Trzech Króli. Symbolem DSS jest Złota Wstążka oraz anioły z zielonymi sklrzydłami.

Dzień Dziecka bez Rodziny.  Ten dzień obchodzimy w przeddzień Wigilii, czyli 23 grudnia. Jego symbolem jest Czarna Bombka. Jest to okazja do przypominania jakże często smutnego obchodzenia świąt Bożego Narodzenia przez dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych i z marginesu społecznego. W miejsce białego Opłatka na stole króluje alkohol, a miejsce kolęd i serdecznych życzeń zajmują wyzwiska, pijacki bełkot i przemoc słowna i fozyczna.

Klub Rodzin Aktywnych „Kra”, to najstarszy realizowany w fundacji projekt. Zainicjowany on został w styczniu 2003 roku w Lublinie w ramach Terapeutycznego Ośrodka Wsparcia i Edukacji Rodziny (pierwszą siedzibą była kamienica przy ul. Jezuickiej). Po ogólnopolskim spotkaniu zorganizowanym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie w 2005 roku założona została Grupa Wsparcia dla dzieci i młodzieży z ADHD oraz ich rodziców, która z czasem przyjęła nazwę Klub Rodziców Aktywnych, a następnie Klub Rodzin Aktywnych. W ramach zajęć terapeutycznych z pomocy skorzystało kilkaset osób, organizowane były warsztaty dla nauczycieli i rodziców, z których skorzystało kolejnych kilkaset osób. Obecnie rolę edukacyjną przejęło Collegium Publicum CES, zaś Klub Rodzin Aktywnych wspiera rodziców dzieci „trudnych” wychowawczo, ale także inspiruje do aktywnych działań rodziny bez problemów wychowawczych, ale gotowe do wymiany doświadczeń wychowawczychi wspólnego przebywania ze swoimi dziećmi w ramach wycieczki, rajdu czy spotkania integracyjnego.

Orszak Trzech Króli w Gminie Wojciechów przeszedł po raz pierwszy w styczniu 2016 r. Wzięli w nim udział harcerze, strażacy OSP z Wojciechowa i Ignacowa, oraz mieszkańcy naszej gminy z Panem Zastępcą Wójta na czele. Orszak wyruszył w pięknym słońcu i przy siarczystym mrozie spod Wieży Ariańskiej i dotarł do kościoła parafialnego w Wojciechowie, gdzie przy szopce parafialnej odśpiewanych zostało kilka kolęd. W roku 2018 pragniemy gościć w naszym gminnym Orszaku przedstawicielei wszystkich wspólnot parafialnych, organizacji, jednostek OSP, szkół i instytucji chętnych do wspólnego świętowania Bożego Narodzenia oraz być częścią wielkiej społeczności orszakowej na świecie. Orszak jest organizowany nie tylko w Polsce, ale też w Europie i na innych kontynentach całego świata. Wojciechów został wpisany na mapę orszakową i mamy nadzieję, że godnie pokażemy bogactwo kultury lokalnej i dorobku kulturowego wielu pokoleń mieszkańców Ziemi Wojciechowskiej.

Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej po raz pierwszy został zorganizowany w czerwcu 2017 r. Wzięły w nim udział zespoły z Brześcia i Homla na Białorusi, schola parafialna z Matczyna, zespół harcerski z Bychawy. Na scenie pięknie się zaprezentowały również grupy wokalno-recytatorskie z Zespołu Szkół w Wojciechowie, Szkoły Podstawowej w Palikijach i Szkoły Podstawowej z Miłocina. Kolejna edycja Przeglądu zaplanowana jest na 16 czerwca 2018 roku w Wojciechowie.