Nasze akcje

W tym miejscu prezentować będziemy projekty realizowane przez naszą fundację. Prosimy o cierpliwość. Z góry za nią dziękujemy!

Na obecną chwilę, a mamy koniec grudnia 2015 r., realizujemy następujące projekty:

  1. Fundusz Solidarności FISP. Jego celem jest gromadzenie środków finansowych na trzy cele:  fundusz pomocy doraźnej byłym wychowankom placówek pieczy zastępczej, fundusz mieszkaniowy (stancje, mieszkania dla byłych wychowanków pieczy zastępczej) oraz fundusz stypendialny (pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych byłych wychowanków placówek pieczy zastępczej);
  2. Ośrodek Aktywizacji Zawodowej (OAZa). Ideą tego projektu jest budowa Ośrodka, w którym znajdą się: stolarnia, zakład wyrobów rękodzielniczych (np. drewniane i gipsowe anioły, szopki, poszewki na poduszki, zabawki pluszowe, ramki ozdobne, itp);
  3. Dzień Opiekuna Sierot.  W styczniu 2016 roku organizujemy trzecią edycję DOS. To okazja do nagłaśniania spraw pracowniczych, wyróżniania i nagradzania wychowawców w domach dziecka, niespokrewnionych rodzinach zastępczych i innych placówkach pieczy zastępczej. Często – w miejsce opieki rodziców biologicznych – opiekunów prawnych dla swoich podopiecznych. DOS obchodzimy 30 stycznia.
  4. Dzień Solidarności Społecznej. Dotąd zorganizowanych było 12 edycji DSS. Tego dnia przy okazji festynów, występów, koncertów, pokazów, ale też w mediach przypominamy społeczeństwu o polskich sierotach i dzieciach (młodzieży) odrzuconych przez rodziny biologiczne. Ukazując losy polskich sierot bilogicznych ale i sierot społecznych pragniemy rzetelnie informować społeczeństwo o społecznych kosztach zaniedbań rodzin biologicznych, ale też o trudnym dzieciństwie i bardzo trudnym starcie w dorosłe życie osieroconych młodych Polaków. Przy okazji DSS organizujemy też akcje honorowego oddawania krwi, oraz zbiórkę do puszek na rzecz budowy Ośrodka Aktywizacji Zawodowej dla byłych wychowanków domów dziecka i podobnych placówek. DSS obchodzimy 12 czerwca. Symbolem DSS jest Złota Wstążka oraz anioły z zielonymi sklrzydłami.
  5. Dzień Dziecka bez Rodziny.  Ten dzień obchodzimy w przeddzień Wigilii, czyli 23 grudnia. Jego symbolem jest Czarna Bombka. Jest to okazja do przypominania jakże często smutnego obchodzenia świąt Bożego Narodzenia przez dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych i z marginesu społecznego. W miejsce białego Opłatka na stole króluje alkohol, a miejsce kolęd i serdecznych życzeń zajmują wyzwiska, pijacki bełkot i przemoc słowna i fozyczna. DDR dotychczas organizowany był osiem razy.