Wychowawca w systemie pieczy zastępczej w Polsce

Podjęte zostały rozmowy w gronie wychowawców placówek pieczy zastępczej na temat problemów tej grupy zawodowej. Wydaje się, że rozsądnym rozwiązaniem jest organizacja konferencji tematycznej, albo warsztatów. Zainteresowanych wychowawców zapraszamy do kontaktu: fundacja@potrafisz.org.pl albo z zakładki kontakt.

Wychowawców placówek pieczy zastępczej zachęcamy do podpisania petycji na stronie: tutaj podpisz

Wiosenne przebudzenie

Wraz z nastaniem wiosny nasza fundacja wychodzi na zewnątrz współuczestnicząc w projektach realizowanych na terenie gminy Wojciechów. Na ten moment swoim działaniem obejmujemy Miłocin, Szczuczki i Łubki. W pierwszych dniach kwietnia na przykład zapoznamy uczniów jednej ze szkół z ideą wolontariatu. W jednostce lekcyjnej zaprezentujemy w formie warsztatów temat „Wolontariat szkołą przyjaźni ze światem”, omawiając różnorakie możliwości bezinteresownych działań na rzecz ludzi, zwierząt, lokalnej społeczności itp.

Kurs podstawowy dla przyszłych ratowników

Uwaga osoby zainteresowane współpracą z fundacją w ramach Ochotniczej Służby Ratowniczej. Kurs podstawowy odbędzie się po zebraniu odpowiedniej ilości zainteresowanych. Wiek: minimum 17 lat. Miejsce zamieszkania do 30 km od Nałęczowa.
Wstępny program kursu (zajęcia teoretyczne) przewiduje:
1. bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
2. skuteczne wezwanie pomocy
3. kontrola podstawowych funkcji życiowych
4. pozycja bezpieczna (boczna ustalona)
5. resuscytacja krążeniowo-oddechowa
6. postępowanie w zadławieniach
7. oparzenia, zaczadzenie, utonięcia
8. skręcenia, zwichnięcia i złamania
9. rany i krwotoki
10.udary i zawały, astma, padaczka
Ćwiczenia praktyczne:
1.zabezpieczenie miejsca zdarzenia
2. ewakuacja poszkodowanego z budynku, z auta
3.ocena stanu poszkodowanego
4. ułożenie poszkodowanego
5. resuscytacja/reanimacja osoby dorosłej i dziecka
6. unieruchamianie złamań i zwichnięć
7. zabezpieczenie poszkodowanego z podejrzeniem o uraz kręgosłupa
8. opatrywanie ran
9. zabezpieczenie poszkodowanego przytomnego i nieprzytomnego do czasu przyjazdu specjalistycznej służby medycznej.
Instruktorów zainteresowanych współpracą również serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zmiany w fundacji

Nowy Rok przyniósł kilka zmian w naszej fundacji. Po ostatnich ustaleniach organu kontrolnego FIS „Potrafisz”, którym jest Rada Fundacji przyjęto rezygnację ze stanowiska prezesa fundacji p. Katarzyny Danielak. Kierowanie fundacją powierzono Andrzejowi Morozowi. Pani K. Danielak swoją funkcję pełniła od chwili powstania fundacji do grudnia. W składzie Rady Fundacji również doszło do kilku zmian. Z zasiadania w Radzie zrezygnowali: A. Borowik, J. Kowalik, Teresa Magdziak i A. Moroz. Obecny skład Rady Fundacji stanowią: dr hab. Andrzej Szymański – przewodniczący, dr hab. Barbara Kalinowska-Witek – wiceprzewodnicząca, Edyta Małocha, Ewelina Moroz i Patryk Moroz. Wszystkim byłym Współpracownikom serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość i zaangażowanie w budowę fundacji. Nowym członkom Rady Fundacji życzymy satysfakcji z podjętych zobowiązań i sukcesów w działalności społecznej.
Warto dodać, że od 1 lutego br. formalnie powołano Punkt Interwencji Kryzysowej FISP. Kierownikiem tego ośrodka została absolwentka UMCS w Lublinie (praca socjalna) Pani Edyta Małocha. Do czerwca br. porady pracowników socjalnych będą prowadzone w formie jednodniowych konsultacji i zgodnie z informacjami udostępnianymi w poszczególnych miejscowościach.

Mundurowy Klub HDK „Życie” zaprasza!

Nie jest przypadkiem, że natychmiast po powstaniu fundacji w 2013 roku, czyli już niemal pięć lat temu, powstał Klub HDK. Idea ratowania ludzkiego zdrowia i życia została wpisana w cele statutowe FISP. Od stycznia 2018 roku – po reorganizacji – Mundurowy Klub Honorowych Dawców Krwi „Życie” przyjął swoje logo, znak rozpoznawczy, który mamy nadzieję trafi wkrótce na klubowe legitymacje, czy T-shirty. Krwiodawców z gm. Wojciechów, Bełżyc, Nałęczowa, Poniatowej i Lublina serdecznie zapraszamy w szeregi naszego Klubu. Byłoby świetnie, gdybyśmy w pięciolecie jego powstania mogli się spotkać na okolicznościowym grillu, czy podczas wręczania odznaczeń nadanych krwiodawcom. Adres do korespondencji elektronicznej: fundacja@potrafisz.org.pl w temacie KRWIODAWCY, albo telefonicznie: 781034854. Członków Mundurowego Klubu HDK „Życie” prosimy o podanie ilości oddanej dotąd krwi, abyśmy na czas mogli złożyć stosowne wnioski do Ministerstwa Zdrowia i kancelarii prezydenta R.P.

Wspomnienia orszakowe

II Orszak Trzech Króli w Wojciechowie za nami. Wzięła w nim udział liczniejsza grupa uczestników, ale trzeba przy tym zauważyć, że nie byłoby to raczej możliwe bez udziału gości z parafii w Tomaszowicach, Motyczu, Palikijach, Nałęczowie, Bełżycach i Bychawie. Mamy nadzieję, że za rok wojciechowianie dopiszą, i zechcą się wreszcie zaangażować w tę katolicką inicjatywę.

W czasie wojciechowskiego Orszaku, jak w całej Polsce, zbierano datki na pomoc polskim misjonarzom pracującym w Afryce. Ze smutkiem trzeba powiedzieć, że żadna ze szkół w gminie nie włączyła się w tę zbiórkę w formie wolontariatu. I nie wydaje się, że problemem jest tutaj brak zaproszenia od organizatora Orszaku. Do zorganizowania i wsparcia kwesty na rzecz WOŚP w Wojciechowie organizowanej kilka dni później też nikt nie zaprasza. To zwykle nauczyciele zgłaszają się sami i organizują sztab Orkiestry w Wojciechowie. Można z tego wywnioskować, że misje katolickie, zbieranie datków dla chorych dzieci w Afryce, na edukację tych dzieci są mniej ważne, niż zbieranie pieniędzy na organizatora Przystanku Woodstock, czyli WOŚP. Gdyby nie wsparcie wolontariuszy z innych miejscowości, zbiórka na misje byłaby …”łapanką” miejscowych. Nie oceniamy tej sytuacji, ale czytelnie zwracamy uwagę na sam fakt. W Wojciechowie na pomoc misjom katolickim wrzucono do puszek nieco ponad 100 złotych, i zrobili to głównie uczestnicy Orszaku spoza Wojciechowa. Niestety wolontariusze orszakowi spotkali się za to z zarzutami i niechętnymi komentarzami wychodzących z kościoła wojciechowian. Jak odmiennie wyglądało za to włączenie się mieszkańców Wojciechowa w zbiórkę WOŚP i jak odmiennie wyglądała ilość zebranych pieniędzy w Wojciechowie – to pozostawiamy Państwa ocenie. W ramach Orszaku rozdysponowaliśmy w parafiach Łubki, Palikije i Wojciechów 250 egzemplarzy okolicznościowej bezpłatnej gazety misyjnej, a uczestnicy tych największych na świecie jasełek otrzymali darmowe śpiewniki z kolędami i korony. Warto przy tym dodać, że Orszak był w tym roku organizowany w

Nasza fundacja przez kilka tygodni (a tak naprawdę od ubiegłorocznego Orszaku) zachęcała i zapraszała do wsparcia organizacji Orszaku stowarzyszenia katolickie i szkoły z terenu gminy. Tym razem pozostały one bez echa. Nie zawiedli jednak strażacy z OSP KSRG Wojciechów, oraz z jednostek OSP Ignaców, Łubki i Czajki. Bardzo serdecznie dziękujemy strażakom za udział i zabezpieczenie orszakowego marszu, a panu prezesowi OSP KSRG Wojciechów Stanisławowi Kameli za koordynację zabezpieczenia. Dzięki Wam mieszkańcy Gminy Wojciechów i goście z Bełżyc, Bychawy i Nałęczowa bezpiecznie mogli przejść od Urzędu Gminy do wojciechowskiego kościoła. Dziękujemy też Pani Ani Jośko i członkom Akcji Katolickiej z parafii Wojciechów w poprowadzenie śpiewu kolęd.

Przed nami kolejne wydarzenia w tym roku. 16 czerwca w Wojciechowie odbędzie się II Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej. Mieszkańców Gminy Wojciechów zachęcamy już dzisiaj do udziału w Ognisku Niepodległości 15 sierpnia. Jego organizatorem będzie wojciechowski Szczep Harcerski im. Matki Teresy z Kalkuty zrzeszający harcerzy z Maszek, Miłocina, Palikij i Wojciechowa. Gośćmi na tym ognisku będą harcerze z innych miast, w tym z Krakowa, Buska Zdroju, Bełżyc, Nałęczowa i Brześcia na Białorusi. Warto dodać, że wojciechowscy harcerze w tym roku wybierają się w sierpniu z wizytą do białoruskiego Brześcia. Miło nam będzie dołączyć do grona współorganizatora III Orszaku Trzech Króli w Wojciechowie za rok organizacje katolickie z Wojciechowa, Łubek i Palikij, wszystkie szkoły z terenu gminy i jednostki OSP. W orszaki w Polsce i na świecie angażują się też grupy kultywujące tradycje lokalne, domy kultury, stowarzyszenia, przygotowując okolicznościowe występy i pokazy a liczne lokalne firmy wspierają je przygotowując lub opłacając gorące posiłki i napoje. Głeboko wierzymy, że tak, jak w tym roku było nas więcej, niż w poprzednim, tak za rok będzie nas zdecydowanie więcej, niż w obecnym. Zapraszamy więc na kolejny Orszak Trzech Króli w Wojciechowie. Do zobaczenia!