Harcerstwo

Krzyż Harcerski
Harcerstwo Rzeczypospolitej Polskiej

Harcerze od zarania swoich dziejów angażowali się w sprawy wspólne. I to nie tylko w te najważniejsze – choćby obronę Rzeczypospolitej w czasie wojen, ale również na co dzień, w działania na rzecz dzieci, osób starszych czy chorych.

Nie inaczej jest dzisiaj. Na kanwie dawnej inicjatywy TVP, programu harcerskiego „Niewidzialna Ręka” zrodziła się idea odtworzenia tamtego pomysłu współcześnie. Od słów do czynów powstało środowisko, w którym ideały harcerskie i gotowość bezinteresownej służby zaczęły mieć pierwszorzędne znaczenie. Najpierw w Wojciechowie i Miłocinie, a później w Lublinie, Krasnymstawie, Woli Skromowskiej, Bychawie i Palikijach zainicjowane zostały środowiska harcerskie. W duchu służby Bogu, Polsce i ludziom – dzieci i młodzież wraz ze swoimi instruktorami podnoszą potrzebę praktycznego i bezinteresownego wyrażania miłości bliźniego. Dzisiaj obecni jesteśmy w województwach małopolskim, lubelskim, wielkopolskim i świętokrzyskim. Poprzez wspólną pracę w ruchu harcerskim, zakorzenieni w wartości wpisane w harcerskie ideały dążymy do życia zgodnego z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, a to nierozerwalnie związane jest z wolontariatem – bezinteresownym poświęcaniem własnego czasu, wiedzy, pracy innym ludziom.

Harcerstwo Rzeczypospolitej Polskiej po roku działania (w Małopolsce niezależne środowisko Bojowej Chorągwi Harcerskiej Strzelców Podhalańskich funkcjonuje znacznie dłużej) znalazło swoje miejsce na mapie polskiej dobroczynności. Zuchy, harcerki i harcerze HRP z zawiązanymi na chustach węzłami dobrych uczynków każdego dnia służą tym, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. A zawołanie „Czuwaj!”, to również wezwanie, by młodzi ludzie w zuchowych i harcerskich mundurach mieli oczy i uszy szeroko otwarte na drugiego człowieka.

szkolenie harcerskich strażaków 2016

Przy Fundacji Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” działa Szczep Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej im. św. Matki Teresy z Kalkuty. W skład Szczepu wchodzą:

1. Harcerska Drużyna Pożarnicza „Wieża” w Wojciechowie
2. Drużyna Harcerska „Struga” w Miłocinie
8. Drużyna Harcerska „Bystra” w Palikijach
i 6. Gromada Zuchowa „Pszczółki” w Miłocinie.

Do czasu otrzymania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez HRP, co nastąpilo 1 września 2016 roku w Krakowie, wojciechowski Szczep Matki Teresy z Kalkuty korzystal z osobowości prawnej naszej fundacji. Obecnie (stan na 31 stycznia 2017 r.) Harcerstwo Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi swoje drużyny w województwach lubelskim, malopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Naczelnikiem HRP jest ks. hm. Marcin kostka FSSP. W lutym 2016 r. na Lubelszczyźnie powolana zostala Kresowa Chorągiew HRP im. Unii Lubelskiej, a jej komendantem zostal mianowany hm. Andrzej Moroz. W styczniu 2017 r. ruszyla strona internetowa Chorągwi: www.lubelszczyzna.harcerstworp.pl Harcerze brali udzial w przyjęciu Betlejemskiego Światla Pokoju w Lublinie, które następnie przekazali w Bychawie, Milocinie, Palikijach, Wojciechowie i Woli Skromowskiej. 6 stycznia 2017 r. wzięli też udzial w organizowanym przez fundację po raz pierwszy w Gminie Wojciechów Orszaku Trzech Króli. Instytucje i osoby zainteresowane pomocą harcerzom, a w sposób szczególny druhnom i druhom z gminy Wojciechów mogą ofiarować swoją pomoc finansową i materialną za pośrednictwem naszej fundacji. Fundacja środki przekazane na cele harcerskie w całości przekaże na potrzeby harcerzy! Aby zachować zgodność z przepisami podatkowymi i finansowymi obowiązującymi w Polsce, wszystkie wpłaty celowe z przeznaczeniem na potrzeby harcerzy będą wykorzystane zgodnie z wolą przekazujących pieniądze instytucji i osób fizycznych.

harcerze filmowo 1

Na zdjęciu harcerze Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej (plus czwórka z ZHP) z Olgą Bołądź

Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto:

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Potrafisz”
Numer konta bankowego w BZ WBK: 09 1090 2590 0000 0001 2231 5865
„na potrzeby harcerzy”

Obecnie podstawową potrzebą środowiska harcerskiego jest:

– zakup namiotów (3 razy 10 osób, lub 5 razy 6 osób)
– remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na harcówkę szczepową w Wojciechowie.

lpp 3

Sponsorom, zgodnie z ich przyzwoleniem, oferujemy promocję w postaci zamieszczania uzgodnionych wspólnie treści i znaków reklamowych na plakatach harcerskich i fundacyjnych, na przekazanych przez ofiarodawcę banerach reklamowych umieszczanych w czasie imprez organizowanych przez fundację i środowisko harcerskie, na stronie internetowej potrafisz.org.pl, lubelskim forum społecznościowym Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej, facebooku. Z przyjemnością zamieścimy zdjęcia dokumentujące wsparcie ofiarodawcy w internecie, w harcówce oraz w wydawnictwach fundacyjnych i harcerskich.

HRP pielgrzymka 2016

Dotychczas otrzymaliśmy wsparcie sieci polskich sklepów spożywczych „Stokrotka”, która przekazała na potrzeby naszych harcerzy produkty żywnościowe i napoje na majowy biwak harcerski, długopisy, balony, smycze do kluczy i inne gadżety, dając wiele radości naszym druhnom i druhom.

stokrotka logo

dary stokrotki

Dary żywnościowe sieci „Stokrotka”

dziękujemy stokrtoce 1

Dziękujemy polskiej sieci supermarketów „Stokrotka”

biwak Miłocin 2016

Biwak harcerski w Miłocinie

szkolenie harcerskich strażaków 2016 zdj 2

Szkolenie pożarnicze w 1. Harcerskiej Drużynie Pożarniczej „Wieża”

20160405_141446

Wyprawa w teren

HRP sprzątanie rzeki

Sprzątanie Bystrej przez harcerzy.