Integracja

Centrum Integracji Społecznej „Dom Spotkań” jest częścią naszej fundacji. Zadaniem Centrum jest skupianie wokół siebie osób, które na różnych płaszczyznach i w różny sposób pragną angażować się w rozwój osobisty, lub rozwój osobisty swoich dzieci. Nazwa „Dom Spotkań” ma na celu pokazanie otwartości tego miejsca – bo dom jest miejscem, do którego zawsze z radością się wraca, a słowo „spotkania” kojarzy się jednoznacznie z radością, często zabawą, ale także możliwością poznawania nowych sytuacji i nowych ludzi.

harcerze filmowo 1

Harcerze z Bychawy, Miłocina i Wojciechowa na planie filmu „Volta” z Olgą Bołądź

W ramach „Domu Spotkań” CIS odnajdziecie Państwo”

– świetlicę środowiskową
– modelarnię
– zajęcia rękodzieła artystycznego
– harcówkę
– miejsce spotkań wolontariuszy
– Klub Honorowych Dawców Krwi
– „Gazeciarnię” – klub dla młodzieży
– organizację ciekawych spotkań zgodnie z oczekiwaniami uczestników

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia tego miejsca i do korzystania z naszej oferty.

Informacja dla Wolontariuszy Fundacji Inicjatyw Społecznych „Potrafisz”
Fundacja Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” powstała w czerwcu 2013 roku w Lublinie. Siedziba Fundacji mieści się w Wojciechowie – wsi gminnej znanej z Wieży Ariańskiej i jedynego w Polsce Muzeum Kowalstwa, oraz organizowanych w lipcu tzw. „Kowali” – warsztatów i pokazów sztuki kowalskiej połączonych z wydarzeniami artystycznymi, możliwością zabaw dla dzieci i typowym jarmarkiem. Aby zostać wolontariuszem w FISP trzeba mieć ukończone 13 lat oraz otrzymać pisemną zgodę rodziców. Najstarsi wolontariusze naszej fundacji mają kilka razy po trzynaście lat, co nie przeszkadza im realizować się w pracy wolontariackiej pod szyldem naszej Fundacji. Fundacja prowadzi swoje działania również poza województwem lubelskim!
W ramach działań Wolontariuszy funkcjonują Zespoły:
Zespół Informacyjno – Organizacyjny
– zajmuje się on przede wszystkim przyjmowaniem zgłoszeń na organizowane przez nas działania, prowadzeniem korespondencji, przygotowywaniem konferencji, warsztatów, szkoleń oraz wydarzeń typu Dzień Solidarności Społecznej, Dzień Dziecka bez Rodziny, czy Dzień Opiekuna Sierot. To w ramach tego Zespołu przygotowujemy spotkania krwiodawców, Orszak Trzech Króli, czy wycieczki oraz różnorakie spotkania o charakterze integracyjnym. To członkowie tego Zespołu przygotowują korespondencję, ulotki, plakaty i dbają, by wszystkie dotarły do adresatów.
Zespół Animacyjny
– ta grupa wolontariuszy pracuje na scenie, w czasie ognisk i spotkań integracyjnych. Wolontariusze z tego Zespołu prowadzą konferansjerkę w czasie poszczególnych wydarzeń, realizują scenariusz danego wydarzenia, czy projektu, dbają o profesjonalne przeprowadzenie imprez i wydarzeń artystycznych z aktywnym udziałem publiczności. Ponadto do zadań tego Zespołu należy animacja zabaw, tańców i wspólnego spędzania czasu w czasie spotkań integracyjnych w ramach Fundacji.
Zespół Przewodników
– to osoby znające teren, znające ludzi i znające program danego wydarzenia. Służą za przewodników dla wszystkich gości danego wydarzenia, wskazują poszukiwane przez nich miejsca i ludzi.
Zespół Promocji
– zadaniem tego Zespołu jest nagłaśnianie naszych działań, promowanie wydarzeń organizowanych przez Fundację oraz zapewnienie patronatów osób i instytucji dla poszczególnych wydarzeń i projektów realizowanych przez Fundację.
Kwatermistrzostwo

– Zespół złożony głównie z druhów i druhen Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Może do niego jednak dołączyć każdy, kto sprawnie posługuje się sprzętem łącznościowym, odnajdzie się w transporcie, ma smykałkę do rozwiązywania gordyjskich węzłów przy problemach technicznych. Znają zasady obsługi młotka, siekiery, zwiążą, skleją, przybiją, zbudują scenę, postawią ściankę, na której będą błyszczały fundacyjne gwiazdy, czyli artyści występujący na zaproszenie Fundacji.
Zespół Graficzno – Plastyczny
– do zadań tego Zespołu należy przygotowanie ulotek, druków, folderów, broszur, plakatów i wszystkiego, co jest przydatne w druku, reklamie i promocji wszystkich wydarzeń i projektów fundacyjnych. .
Klub Honorowych Dawców Krwi
– Klub powstał w 2013 roku. Uchwałę o jego założeniu Zarząd Fundacji podjął na swoim pierwszym posiedzeniu. Obecnie Klub zrzesza kilkunastu dawców krwi.
Harcerskie Kluby Wolontariatu
– Harcerstwo Rzeczypospolitej Polskiej na terenie woj. lubelskiego zrzesza 100 zuchów, harcerek i harcerzy. Wszyscy oni są zaproszeni do tworzenia Harcerskich Klubów Wolontariatu, które współdziałają w ramach naszej Fundacji. HKW działają w Wojciechowie i Bychawie, zrzeszając także harcerzy z Lublina, Miłocina, i Palikij.