Rada FISP

Rada Fundacji jest organem kontrolnym dla działań zarządu.

a szymański

prof. dr hab. Andrzej Szymański – przewodniczący Rady. Kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, członek Wielkiego Przeoratu Polski OMCTH Rycerzy Chrystusa i Świątyni Jerozolimskiej (Templariuszy), prawnik.

a borowik

Anna Borowik – wiceprzewodnicząca Rady. Absolwentka UMCS w Lublinie i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej.

j kowalik

Joanna Kowalik – członek Rady Fundacji. Absolwentka UMCS i KUL w Lublinie.

t magdziak

Teresa Magdziak – członek Rady Fundacji. Absolwentka UMCS w Lublinie (oligofrenopedagogika i resocjalizacja).

a moroz

Andrzej Moroz – fundator, kwestor. Harcmistrz, zastępca naczelnika HRP. Absolwent UMCS w Lublinie (resocjalizacja), WSHE (obecnie AHE) w Łodzi (psychopedagogika), IDE w Poznaniu i IPT w Łodzi.

p moroz

Patryk Moroz – członek Rady Fundacji. Absolwent Zespołu Szkół im. Chmielewskiego w Nałęczowie.