Fundator

Założycielem Fundacji Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” i jej fundatorem jest Andrzej Moroz, z wykształcenia psychopedagog i pedagog resocjalizacyjny. Terapeuta pedagogiczny i t. zajęciowy. Założyciel Ruchu Solidarności z Krajami Trzeciego Świata „Maitri” – współpracowników bł. Matki Teresy z Kalkuty – w archidiecezji lubelskiej (1982); organizator pomocy Polakom na Wschodzie (Irkuck, Wierszyna, Nieśwież); b. członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie; przez dwie kadencje sekretarz i członek zarządu głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej. Honorowy dawca krwi od listopada 1987 r. i przewodniczący Krajowej Rady Krwiodawstwa Polskiej Federacji HDK (od stycznia 2015 r.). Dwie kadencje w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie (KSRG), założyciel Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Wojciechów. Ratownik drogowy, członek Automobilklubu Lubelskiego (1990 – 2005), uczestnik mistrzostw Polski ratowników drogowych w Poznaniu. Harcmistrz, zastępca naczelnika Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1980 – 2000 zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność”, członek prezydium i rzecznik prasowy Sekcji Krajowej Pracowników Wod-Kan. „S” w Warszawie, członek KZ NSZZ „S” w MPWiK w Lublinie. Uczestnik działań opozycyjnych wobec władz PRL, w tym protestu głodowego zorganizowanego w Krakowie – Bieżanowie przez ś.p. Annę Walentynowicz. Przewodniczący Rady Pracowniczej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie.

A. Moroz był założycielem Terapeutycznego Ośrodka Wsparcia i Edukacji Rodziny w Lublinie (2002 – 2013), jest pomysłodawcą i organizatorem Dnia Solidarności Społecznej (od 2003), oraz Dnia Dziecka bez Rodziny (od 2007), organizatorem pierwszej we wschodniej Polsce grupy wsparcia dzieci z ADHD i ich rodziców (obecnie: Klub Rodziców Aktywnych), organizatorem ogólnopolskiego spotkania terapeutów i działaczy organizacji wspierających osoby z ADHD (2005), w wyniku którego powstało w Warszawie Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji i Inicjatyw wspierające osoby z ADHD, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Od kilku lat wychowawca w jednej z placówek pieczy zastępczej w Lublinie.

Za działalność społeczną w wyróżniany m.in. srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem i tytułem Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, brązową odznaką Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego, dyplomem Zarządu Głównego PCK, tytułem „Semper Bonus”, odznaką honorową Rady Okręgowej Klubów HDK Centralnej Dyrekcji Okręgowej PKP w Warszawie, wieloma odznaczeniami HDK i in.

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” jest konsekwencją dotychczasowych wyborów i decyzji fundatora w myśl motta fundacji: „Bądź dobry. I bądź w tym najlepszy!”