Edukacja

COLLEGIUM PUBLICUM Centrum Edukacji Społecznej ma tradycję 13 lat działalności. To warsztaty edukacyjne i szkolenia dla nauczycieli i wychowawców (260 osób) i rodziców (430 osób) organizowane w szkołach, placówkach opieki zastępczej ale też w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej (dzisiaj Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie. To prelegenci – terapeuci, pedagodzy, psycholodzy i lekarze, z prof. dr hab. Tomaszem Wolańczykiem z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i dr n, med. Kingą Szymona z Akademii Medycznej (dzisiaj Uniwersytet Medyczny) w Lublinie na czele. Działania te organizowane były w ramach Terapeutycznego Ośrodka Wsparcia i Edukacji Rodziny w Lublinie, z którego tradycji od czerwcu 2013 roku korzysta nasza Fundacja. Warsztaty i szkolenia organizowane były między innymi w Lublinie, Puławach, Łęcznej, Lubartowie, Kraśniku, Biłgoraju. Nasi prelegenci zapraszani byli z wykładami na konferencje m.in. do Warszawy, Katowic, Tarnowa. Od 2013 r. Collegium Publicum CES sprawuje nadzór merytoryczny nad kolejnymi edycjami Dnia Solidarności Społecznej, Dnia Dziecka bez Rodziny i Dnia Opiekuna Sierot.

Na 2016 r. zaplanowaliśmy organizację trzech konferencji oraz kilku edycji warsztatów edukacyjnych. Wznawiając nasze działania edukacyjno-szkoleniowe proponujemy:

MARZEC
Warsztaty dla rodziców dzieci nadpobudliwych, nadruchliwych, z ADHD, ADD, FAS.
KWIECIEŃ
Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów.
MAJ
Warsztaty dla wychowawców domów dziecka i innych placówek pieczy zastępczej z woj. lubelskiego.
CZERWIEC
Ogólnopolska konferencja pod patronatem Ministra Zdrowia
WRZESIEŃ
Warsztay dla nauczycieli na temat praktycznego zastosowania metodyki harcerskiej w pracy wychowawczej
PAŹDZIERNIK
Ogólnopolska konferencja pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
LISTOPAD
Warsztaty dla rodziców na temat zagrożeń uzależnienia od alkoholu, narkotyków i internetu.