Edukacja

COLLEGIUM PUBLICUM Centrum Edukacji Społecznej ma tradycję 13 lat działalności. To warsztaty edukacyjne i szkolenia dla nauczycieli i wychowawców (260 osób) i rodziców (430 osób) organizowane w szkołach, placówkach opieki zastępczej ale też w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej (dzisiaj Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie. To prelegenci – terapeuci, pedagodzy, psycholodzy i lekarze, z prof. dr hab. Tomaszem Wolańczykiem z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i dr n, med. Kingą Szymona z Akademii Medycznej (dzisiaj Uniwersytet Medyczny) w Lublinie na czele. Działania te organizowane były w ramach Terapeutycznego Ośrodka Wsparcia i Edukacji Rodziny w Lublinie, z którego tradycji od czerwcu 2013 roku korzysta nasza Fundacja. Warsztaty i szkolenia organizowane były między innymi w Lublinie, Puławach, Łęcznej, Lubartowie, Kraśniku, Biłgoraju. Nasi prelegenci zapraszani byli z wykładami na konferencje m.in. do Warszawy, Katowic, Tarnowa. Od 2013 r. Collegium Publicum CES sprawuje nadzór merytoryczny nad kolejnymi edycjami Dnia Solidarności Społecznej, Dnia Dziecka bez Rodziny i Dnia Opiekuna Sierot.

Na 2018 r. zaplanowaliśmy organizację dwóch konferencji oraz w przypadku zainteresowania rodziców i nauczycieli – kilku warsztatów na temat problemów wychowawczych.
STYCZEŃ
Nowy Rok zaczniemy organizacją II Orszaku Trzech Króli w Wojciechowie 6 stycznia.
Pod koniec miesiąca, kolejne obchody dnia wychowawców w domach dziecka i innych placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej.
LUTY
Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Temat ogólny: „Metodyka harcerska w procesie wychowawczym”.
KWIECIEŃ
Warsztaty dla wychowawców domów dziecka i innych placówek pieczy zastępczej z woj. lubelskiego.
CZERWIEC
II Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej w Wojciechowie 16 czerwca.
LIPIEC
Ogólnopolska konferencja dla wolontariuszy życia.
WRZESIEŃ
Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców placówek edukacyjnych.
PAŹDZIERNIK
Ogólnopolska konferencja pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
LISTOPAD
Warsztaty dla rodziców na temat zagrożeń uzależnienia od alkoholu, narkotyków i internetu u dzieci.
GRUDZIEŃ
1 grudnia XV Dzień Solidarności Społecznej, oraz start licytacji na rzecz byłych wychowanków domów dziecka.