Wspierają nas

Dane KRS: FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH POTRAFISZ

Żadne działania długofalowe, a szczególnie działania charytatywne nie mogą być haotyczne. W celu uporządkowania i ułatwienia podjęcia decyzji o formie wspierania działań naszej fundacji Firmom, Związkom Zawodowym i Ludziom Dobrej Woli prezentujemy możliwości pomocy:

FILANTROPIA:

Przekazanie przez Firmę jednorazowej lub nieregularnej darowizny pieniężnej na cele statutowe fundacji, lub darowizny celowej na wskazaną przez daną Firmę potrzebę zgłoszoną przez fundację. Firma ma prawo do odliczenia darowizny do 10 % od podstawy podatku.

PARTNERSTWO DEDYKOWANE:

Ze strony internetowej fundacji Firma może wybrać jeden z realizowanych przez nas projektów i wesprzeć go finansowo. Firma może też zachęcić swoich pracowników do wolontariatu przy tym projekcie.

FIRMA Z SERCEM:

Zależnie od zaangażowania Firmy uczestniczące w tej formie pomocy fundacji otrzymają korzyści zależnie od poziomu swojego zaangażowania. Do zadań Firmy należy zachęcenie jej pracowników do przekazania z każdego wynagrodzenia miesięcznego za pracę 5 złotych od jednego pracownika. Firmy zatrudniające do 50 osób – wszyscy pracownicy; Firmy 51 – 500 osób – min. 100 osób; Firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników – minimum 150 osób deklarujących wpłatę 5 zł na realizację celów statutowych fundacji. Program trwa 12 miesięcy od chwili przekazania pierwszej wpłaty w programie. W kolejnych miesiącach liczba pracowników przekazujących 5 zł/m-c na cele fundacji może wzrosnąć, ale nie może zmaleć.
Odmianą „Firmy z Sercem” jest:

ZWIĄZEK Z SERCEM:

W tym programie odpowiednikiem pracownika jest członek danego Związku Zawodowego. Grupy „ilościowe” uczestników oraz wysokość miesięcznej darowizny pozostają na tym samym poziomie.

Firmy, Związki Zawodowe oraz instytucje wspierające działalność Fundacji Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” zależnie od wielkości udzielonego wsparcia mogą liczyć na różne formy reklamy:
– logotyp Firmy/ Związku Zawodowego / Instytucji na stronie internetowej fundacji przez czas trwa programu, w którym uczestniczy Darczyńca plus przez 6 kolejnych miesięcy
– jak wyżej, plus logotyp na materiałach reklamowych fundacji, wydawnictwach, plakatach i wybranych ulotkach
– Firmy / Związki Zawodowe / Instytucje wspierające działania fundacji w skali roku darowizną wielkości min. 6 tysięcy złotych zostaną wyróżnione grawerowaną tabliczką z nazwą Firmy / Związku Zawodowego / Instytucji wspierającej umieszczoną w wyeksponowanym miejscu upamiętniającym Darczyńców.
– wszyscy Darczyńcy instytucjonalni (Firmy /Związki Zawodowe / Instytucje) po przekazaniu kwoty minimum 500 złotych otrzymują okolicznościowy Dyplom w trwałej formie, gotowy do wyeksponowania w siedzibie Firmy / Związku Zawodowego czy Instytucji. Dyplomy będą przekazywane poszczególnym Darczyńcom w czasie okolicznościowych uroczystości.

DZIĘKUJEMY ! :

Sponsorem fundacji wspierającym działanie harcerek i harcerzy jest sieć polskich supermarketów „Stokrotka”. Po raz pierwszy „Stokrotka” wsparła dzieci z gminy Wojciechów w trakcie przygotowań do pierwszego biwaku harcerskiego organizowanego w Miłocinie, przekazując nieodpłatnie żywność i napoje. Kolejnym darem przekazanym harcerzom przez „Stokrotkę” były długopisy, smycze do kluczy, balony i wiele innych gadżetów. Sprawiły one naszym dzieciom wiele radości.

OBSŁUGA PRAWNA:

OBSŁUGA FINANSOWA:

OBSŁUGA FOTOGRAFICZNA i GRAFICZNA:

Karina Kopańska, Gdańsk (kalendarze, gadżety reklamowe)
Mateusz Lenartowicz, Kraków (obsługa strony internetowej)

WSPARLI NAS:

Kancelaria Notarialna Janusza Sidora była pierwszą instytucją, która wsparła powstanie naszej Fundacji. Notariusz Janusz Sidor udzielił nam wszelkiej pomocy prawnej, oraz nieodpłatnie sporządził akt notarialny potwierdzający powołanie Fundacji Inicjatyw Społecznych „Potrafisz”.

Firma Inbud – Faro zajmuje się dystrybucją opon i felg do wszelkiego rodzaju pojazdów. W branży oponiarskiej firma działa od 1996 roku. Obecnie firma funkcjonuje jako spółka akcyjna w ramach branży motoryzacyjnej. Idea Dnia Solidarności Społecznej nie byłaby możliwa w realizacji, gdyby nie wsparcia finansowe Inbud-Faro. Pierwsza edycja DSS odbyła się wyłącznie dzięki pomocy finansowej tej firmy. Przedsiębiorstwo ma swoje oddziały na terenie całego kraju. Siedziba firmy mieści się w Lublinie przy ul. Grygowej 27. Strona internetowa: www.inbud-faro.pl


DONATORZY – DARCZYŃCY INDYWIDUALNI:

1. prof. Andrzej Szymański, Kędzierzyn – Koźle
2. Karina Kopańska, Gdańsk
3. Dorota Szczepańska, Bychawa
4. Joanna Kowalik, Lublin
5. Andrzej Moroz, Wojciechów Lubelski
6. Beata Duda – Szewczyk, Kraków
7. Karolina Swędrowska, Lublin
8. Jolanta Harasim – Król, Bełżyce
9. Kamil Wasiewicz, Lublin
10.Rafał Pyda, Lublin
11.Maria Iwaniuk, Małaszewicze
12.Wojciech Kłosowski, Lublin
13.Joanna Gancarz, Lublin
14.Agnieszka Wielgus, Brudzewice
15.Benon Hańćkowiak, Poznań
16.Edyta Małocha, Świdnik
17.Bogdan Rybicki, Lublin
18.Paweł Trochimiuk, Lublin
19.Mateusz Lenartowicz, Kraków
20.Aneta Franczak, Miłocin
21.Piotr Sułek, Miłocin
22.Krystyna Karczewska, Jastrzębia Góra.

Serdecznie Państwu dziękujemy!

Prosimy o wsparcie naszej działalności: