5 rocznica powstania fundacji


W 2013 roku, 25 czerwca, podpisany został akt notarialny Fundacji Inicjatyw Społecznych „Potrafisz”. Na przestrzeni tych pięciu lat podejmowaliśmy różnorakie działania, aby choć odrobinę dołożyć się do budowania świata przyjaznego ludziom, opartego na wartościach i w poszanowaniu tradycji narodowych. Sztandarową ideą kontynuowana przez fundację jest Dzień Solidarności Społecznej. W trakcie działania fundacji zainicjowano też jednak kolejne istotne ze społecznego punktu widzenia akcje. To m.in. Dzień Opiekuna Sierot, jako święto wychowawców w domach dziecka i innych placówkach pieczy zastępczej, Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, Mistrzostwa Polski Harcerzy w Ringo. Włączaliśmy się też w inne działania, na przykład trzykrotnie organizowaliśmy akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego we współpracy z DKMS, czy założyliśmy przy fundacji Mundurowy Klub Honorowych Dawców Krwi. Wspieraliśmy także, zgodnie z zapisami celów statutowych byłych wychowanków placówek pieczy zastępczej, a w gminie Wojciechów wznowiliśmy działanie harcerstwa, powołując i wspierając działanie drużyn harcerskich. To przy fundacji zainicjowaliśmy powstanie zastępu ratowniczego w ramach Ochotniczej Służby Ratowniczej, do której w tym miesiącu ogłosiliśmy nabór. To w ramach fundacji przez cały ten okres umożliwiamy korzystanie ze wsparcia psychopedagogicznego dzieciom i ich rodzicom w trudnym procesie wychowawczym. To od tego roku oferujemy możliwość skorzystania z porady pracownika socjalnego. Dwukrotnie też organizowaliśmy Orszak Trzech Króli w Wojciechowie. W roku ubiegłym byliśmy organizatorem międzynarodowego spotkania harcerzy w ramach Nieobozowej Letniej Przygody. Spotkanie w Szczuczkach zgromadziło harcerzy z gminy Wojciechów, Nałęczowa, Bychawy, Brześcia na Białorusi a nawet skauta z Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Przestrzeń pięciu lat nie jest okresem szczególnie długim. Wciąż borykamy się z brakiem środków finansowych, by skutecznie móc realizować cele statutowe. Dotąd jednak nie było możliwe wyremontowanie pomieszczeń na harcówkę, modelarnię dla dzieci i młodzieży, oraz siedzibę klubu HDK, czy miejsca do szkolenia teoretycznego ratowników pierwszej pomocy. To przed nami. Czy jednak uda się te założenia zrealizować – czas pokaże. Bez większego wsparcia finansowego oraz zaangażowania wolontariuszy najpewniej będzie to bardzo utrudnione. To głównie od możliwości finansowych zależy, czy będziemy kontynuować podejmowane dotychczas próby społecznego zaangażowania, czy skupimy się na wybranych tylko aspektach tej działalności, działając w ramach stowarzyszenia, a zamykając działalność fundacji. Czas będzie tutaj najskuteczniejszym miernikiem możliwości.

Dziękując wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom Fundacji inicjatyw Społecznych „Potrafisz” za dotychczas okazywane nam wsparcie i życzliwość, życzymy Państwu wiele szczęścia i radości w życiu osobistym i satysfakcji w działalności zawodowej. Dziękujemy, że byliście państwo z nami! Nasze motto fundacyjne brzmi: „Bądź dobry. I bądź w tym najlepszy!”. Wierzymy, że będziecie nas skutecznie wspierać w podejmowanych przez nas działaniach na rzecz innych ludzi.

Weekend przyjaźni za nami

Weekend 16/17 czerwca za nami. W sobotę obchodziliśmy XV Dzień Solidarności Społecznej. O godzinie 10:00 jako pierwsi do akcji wkroczyli ratownicy OSRL z Lublina. Zgromadzonym wokół siebie harcerzom z Polski i Białorusi pokazywali, jak należy się zachować w sytuacji, kiedy człowiek zasłabnie, straci przytomność, albo jego życie zostało zagrożone wskutek wypadku. Ewakuacja rannego z auta, resuscytacja, reanimacja oraz zasady bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia zostały wytłumaczone i przećwiczone. Ratownicy mogli się też pochwalić własnym autem dostosowanym do prowadzenia akcji ratowniczych. Popołudnie pod Wieżą Ariańską w Wojciechowie, to druga tura takiego szkolenia. Tym razem ratownicy ze Stowarzyszenia Ratownictwa Polskiego z Poniatowej uczyli naszych harcerzy poprawnych reakcji, podejmowania właściwych decyzji w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Atrakcją okazała się też możliwość „poczucia się” w roli poszkodowanej/-ego. Ewakuacja z trudnych miejsc, często bardzo wąskich i pionowymi korytarzami wymaga specjalistycznego sprzętu. Takim dysponują ratownicy z Poniatowej.

Zgromadzeni pod Wieżą po raz kolejny mogli zapoznać się ze sprzętem będącym w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej Wojciechów, która jako jedyna z terenu gminy włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Piękny MAN przestał być tajemniczy dla dzieci i młodzieży dzięki strażakom Michałowi Wosiowi i Pawłowi Morycowi. Ratownikom i strażakom serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas i prezentację. Także dzięki takim akcjom, jak ta dzieci i młodzież uczą się właściwego reagowania, a jak dowodzą fakty, dzięki takiej wiedzy potrafią uratować życie innych ludzi.

Od samego rana wolontariusze naszej fundacji z Lublina, Świdnika i Wojciechowa oczekiwali na pełnoletnich mieszkańców Wojciechowa gotowych zarejestrować się w banku szpiku kostnego DKMS. W tej akcji zarejestrowało się osiem osób – z Lublina, Świdnika i gm. Wojciechów. Warto przy tym dodać, że włącznie z ubiegłorocznymi akcjami, to niemal pięćdziesiąt osób, które dają szansę na wyzdrowienie chorym oczekującym na przeszczep. Z nadzieją wszyscy czekają na telefon, że znalazł się potencjalny biorca i będą mogli się dołożyć do uratowania czyjegoś życia. Warto przy tym przypomnieć, że w Wojciechowie istnieje Mundurowy Klub Honorowych Dawców Krwi i warto stąd zaprosić do członkostwa w tym klubie krwiodawców z gminy Wojciechów i okolic. Pod numerem 781 034 854 można też uzyskać informacje zarówno na temat krwiodawstwa, jak i możliwości dołączenia do dawców szpiku kostnego.

Po południu scenę przy Wieży Ariańskiej opanowali harcerze. Reprezentowali kilka drużyn z Polski i Białorusi. Poza naszymi honorowymi gośćmi z Białorusi, pięknie zaprezentowały się druhny z ZHR z Lublina. Środowisko Harcerskie „Watra” z gm. Wojciechów godnie reprezentowała z kolei dh. Nina Górniak z Miłocina, zastępowa „Stokrotek” z 2. Drużyny Harcerek im. Anny Walentynowicz. Występujący otrzymali puchary ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, kierowany przez panią dyrektor Agnieszkę Gąskę. GOK był także sponsorem posiłków dla harcerzy i wolontariuszy, którzy powieźli w świat dobrą opinię o gościnności Wojciechowa i przychylności władz wydarzeniom nie tylko harcerskim. Noclegu udzieliła harcerzom z Białorusi i Polski dyrekcja Zespołu Szkół w Wojciechowie. Pani dyrektor GOK, Dyrekcji Zespołu Szkół, władzom Gminy Wojciechów tą drogą składamy serdeczne podziękowania za życzliwość i okazane serce! Piękne puchary i dyplomy uczestnikom tej międzynarodowej imprezy w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz w Roku Harcerskim wręczali dyr. GOK Agnieszka Gąska, dyrektor GOK Wojciechów oraz dr Artur Markowski, radny Rady Powiatu Lubelskiego.

Zakończenie II Międzynarodowego Przeglądu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej oznaczało rozpoczęcie II międzynarodowych Mistrzostw Polski Harcerzy w Ringo. Piękne puchary i dyplomy powędrowały do Brześcia (Białoruś), Lublina i Miłocina. Warto dodać, że Mistrzostwa sponsorowało Polskie Towarzystwo Ringo, a prezes PTR dr. Krystyna Anioł-Strzyżewska poza kółkami ringo przekazała książki z dedykacją na temat zasad gry i historii tej polskiej dyscypliny sportu. Obecnie rozgrywane są zawody rangi mistrzostw krajów, Europy i świata w ringo. Zawody harcerskie wpisały się w kalendarz tej dyscypliny sportowo-rekreacyjnej. Więcej: RINGO Mamy nadzieję, że za rok organizowane już po raz trzeci mistrzostwa harcerzy . Prezes Stowarzyszenia „U źródeł Ciemięgi” Krzysztof Górecki, radny Rady Powiatu Lubelskiego, oraz wiceprezes Joanna Kaznowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Miłocinie wręczyli gościom z Białorusi i Lublina piękne albumy oraz inne pamiątki z Lubelszczyzny. Puchary w II Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Harcerzy w Ringo ufundowali: I miejsce – wójt Gminy Wojciechów Jan Czyżewski, II miejsce – Agnieszka Gąska, dyrektor GOK, III miejsce – dr Artur Markowski, radny Powiatu Lubelskiego. Spotkanie przyjaciół uświetnił też swoją obecnością przyjaciel wojciechowskiego harcerstwa, niezwykle życzliwy harcerzom Mariusz Majcher, zastępca wójta Gminy Wojciechów. Bardzo serdecznie dziękujemy za Państwa życzliwość, wsparcie rzeczowe i finansowe oraz obecność w tych ważnych chwilach.

XV Dzień Solidarności Społecznej zakończył się wspólnym ogniskiem. Biesiadowali przy nim nie tylko harcerze. Po ognisku i kolacji druhny i druhowie udali się pod pomnik poległych w czasie II Wojny Światowej żołnierzy polskich pochodzących z Ziemi Wojciechowskiej. Zapalono okolicznościowy znicz i oddano harcerski hołd poległym w walce o wyzwolenie spod hitlerowskiego jarzma i wolność Polski.

Następnego dnia harcerze polscy z Białorusi udali się na zaproszenie Nałęczowskiego Centrum Kultury do tego uzdrowiskowego miasteczka, by tam na scenie zaprezentować swój program patriotyczny z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Patriotyczne, harcerskie piosenki oraz inscenizacja opowiadająca o Tadeuszu Kościuszce spotkała się z życzliwym przyjęciem mieszkańców Nałęczowa i zgromadzonych kuracjuszy oraz ich wielkimi brawami. Dyrekcja NCK wręczyła kosz upominkowy gościom z Brześcia oraz zaprosiła na przyszłoroczne wydarzenia związane z warsztatami tanecznymi w tym mieście. Przy okazji przedstawicielka Szkoły Podstawowej nr 6 im. R. Traugutta nawiązała kontakt z Polską Harcerską szkołą im. R. Traugutta z Brześcia, której część harcerzy jest uczniami.

Teraz przed nami kolejna edycja Nieobozowej Letniej Przygody oraz Złaz Harcerski w sierpniu. Mamy nadzieję, że do tego czasu uda nam się ruszyć z remontem i modernizacją pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę, modelarnię i harcówkę dla dzieci i młodzieży z gm. Wojciechów.

XV Dzień Solidarności Społecznej

XV Dzień Solidarności Społecznej to Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, Mistrzostwa Polski Harcerzy w Ringo (patronat Prezes Polskiego Towarzystwa Ringo), rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego, pokazy ratownictwa w wykonaniu zespołu z Lublina oraz Stowarzyszenia Ratownictwa Polskiego z Poniatowej, pokaz sprzętu OSP KSRG Wojciechów, ognisko i nocowisko harcerskie. Gośćmi wydarzenia są m.in. polscy harcerze z Brześcia na BIałorusi i harcerki ZHR z Lublina. Zapraszamy! Program dnia może być modyfikowany zgodnie z aktualną pogodą i sytuacją – dotyczy kolejności poszczególnych wydarzeń.

Informacja o akcji pomocy ofiarom pożaru

W związku z tym, że osoby poszkodowane w wyniku pożaru nie dopełniły formalności związanych z występowaniem fundacji w ich imieniu o pomoc (mimo deklaracji werbalnych nie uzyskaliśmy potwierdzenia pisemnego), a sami poszkodowani otrzymują pomoc władz miasta oraz instytucji podległych burmistrzowi m. Terespol, nie uruchomiliśmy akcji informacyjnej zachęcającej do wsparcia ofiar tego przykrego zdarzenia. Informujemy, że na konto bankowe fundacji nie wpłynęły dotąd jakiekolwiek środki z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym wskutek pożaru. Podjęte przez nas działania pomocowe zostały zamknięte.

RODO – Twoje bezpieczeństwo

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie przepisów RODO zwracamy się do wszystkich osób współpracujących z fundacją (zarówno w formie udziału we władzach fundacji, jak i wolontariuszy) o przesłanie w terminie 21 dni pisemnej deklaracji o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku i danych osobowych związanych z działalnością fundacji. Jednocześnie zapewniamy, że żadne informacje na temat Państwa nigdy nie były i nie będą przekazywane osobom trzecim. Użyte dotychczas zdjęcia publikowane były w celu promocji celów i działalności fundacji i wyłącznie w tym zakresie. członków władz fundacji i wolontariuszy prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby. Dziękujemy!

Pomoc dla ofiar pożaru

(foto: Ł. Pogorzelski)
Szanowni Państwo, w wyniku wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym do szpitala trafiły cztery osoby, w tym jedna kobieta w zaawansowanej ciąży. Stan dwóch osób jest ciężki. Nasza fundacja zorganizuje akcję pomocy tym ludziom. Konieczne będzie zakupienie drzwi, okien i malowanie mieszkania. Na obecną chwilę (u jednej z poszkodowanych operacja kręgosłupa jutro, w bialskopodlaskim szpitalu, ponieważ ze względu na stan pacjentki nie był możliwy jej transport do szpitala w Lublinie). Wszelkich wpłat można dokonać na konto Fundacji Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” Bank Zachodni WBK 09 1090 2590 0000 0001 2231 5865 z przeznaczeniem: DAROWIZNA NA POMOC OFIAROM WYBUCHU GAZU. Z tych pieniędzy, niewątpliwie konieczne będzie też finansowanie rehabilitacji poszkodowanej, która obecnie oczekuje na operację kręgosłupa. Nasza fundacja NIE POBIERZE ŻADNYCH PROWIZJI Z TYTUŁU DOKONANYCH PRZEZ PAŃSTWO WPŁAT! O stanie zbiórki poinformujemy w tym miejscu za miesiąc. Bardzo prosimy i bardzo liczymy na Państwa wsparcie. Jesteśmy jedyną organizacją, która w porozumieniu z poszkodowanymi będzie gromadziła pieniądze na pomoc ofiarom tej tragedii.

Szanowni Przyjaciele Fundacji, zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w kolejnym ciekawym projekcie. W województwie lubelskim chcemy zorganizować szkolenia nt „Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym”. Są to dwudniowe szkolenia, w których mogą brać udział pracownicy instytucji/podmiotów takich, jak instytucje rynku pracy i/lub NGO i/lub pracodawcy, którzy delegują swoich pracowników do udziału w szkoleniach. Dla przedsiębiorców jest to pomoc de minimis. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony catering na szkoleniu, ewentualny zwrot kosztów dojazdu, bądź noclegu. Szkolenia chcemy zorganizować do końca maja. Zainteresowanych prosimy o kontakt SMS tel. 781 034 854 w treści proszę wpisać swoje imię i nazwisko, nazwę firmy (NGO) i słowo: SZKOLENIE.
_______________________________