5 rocznica powstania fundacji


W 2013 roku, 25 czerwca, podpisany został akt notarialny Fundacji Inicjatyw Społecznych „Potrafisz”. Na przestrzeni tych pięciu lat podejmowaliśmy różnorakie działania, aby choć odrobinę dołożyć się do budowania świata przyjaznego ludziom, opartego na wartościach i w poszanowaniu tradycji narodowych. Sztandarową ideą kontynuowana przez fundację jest Dzień Solidarności Społecznej. W trakcie działania fundacji zainicjowano też jednak kolejne istotne ze społecznego punktu widzenia akcje. To m.in. Dzień Opiekuna Sierot, jako święto wychowawców w domach dziecka i innych placówkach pieczy zastępczej, Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, Mistrzostwa Polski Harcerzy w Ringo. Włączaliśmy się też w inne działania, na przykład trzykrotnie organizowaliśmy akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego we współpracy z DKMS, czy założyliśmy przy fundacji Mundurowy Klub Honorowych Dawców Krwi. Wspieraliśmy także, zgodnie z zapisami celów statutowych byłych wychowanków placówek pieczy zastępczej, a w gminie Wojciechów wznowiliśmy działanie harcerstwa, powołując i wspierając działanie drużyn harcerskich. To przy fundacji zainicjowaliśmy powstanie zastępu ratowniczego w ramach Ochotniczej Służby Ratowniczej, do której w tym miesiącu ogłosiliśmy nabór. To w ramach fundacji przez cały ten okres umożliwiamy korzystanie ze wsparcia psychopedagogicznego dzieciom i ich rodzicom w trudnym procesie wychowawczym. To od tego roku oferujemy możliwość skorzystania z porady pracownika socjalnego. Dwukrotnie też organizowaliśmy Orszak Trzech Króli w Wojciechowie. W roku ubiegłym byliśmy organizatorem międzynarodowego spotkania harcerzy w ramach Nieobozowej Letniej Przygody. Spotkanie w Szczuczkach zgromadziło harcerzy z gminy Wojciechów, Nałęczowa, Bychawy, Brześcia na Białorusi a nawet skauta z Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Przestrzeń pięciu lat nie jest okresem szczególnie długim. Wciąż borykamy się z brakiem środków finansowych, by skutecznie móc realizować cele statutowe. Dotąd jednak nie było możliwe wyremontowanie pomieszczeń na harcówkę, modelarnię dla dzieci i młodzieży, oraz siedzibę klubu HDK, czy miejsca do szkolenia teoretycznego ratowników pierwszej pomocy. To przed nami. Czy jednak uda się te założenia zrealizować – czas pokaże. Bez większego wsparcia finansowego oraz zaangażowania wolontariuszy najpewniej będzie to bardzo utrudnione. To głównie od możliwości finansowych zależy, czy będziemy kontynuować podejmowane dotychczas próby społecznego zaangażowania, czy skupimy się na wybranych tylko aspektach tej działalności, działając w ramach stowarzyszenia, a zamykając działalność fundacji. Czas będzie tutaj najskuteczniejszym miernikiem możliwości.

Dziękując wszystkim Darczyńcom i Przyjaciołom Fundacji inicjatyw Społecznych „Potrafisz” za dotychczas okazywane nam wsparcie i życzliwość, życzymy Państwu wiele szczęścia i radości w życiu osobistym i satysfakcji w działalności zawodowej. Dziękujemy, że byliście państwo z nami! Nasze motto fundacyjne brzmi: „Bądź dobry. I bądź w tym najlepszy!”. Wierzymy, że będziecie nas skutecznie wspierać w podejmowanych przez nas działaniach na rzecz innych ludzi.