Weekend przyjaźni za nami

Weekend 16/17 czerwca za nami. W sobotę obchodziliśmy XV Dzień Solidarności Społecznej. O godzinie 10:00 jako pierwsi do akcji wkroczyli ratownicy OSRL z Lublina. Zgromadzonym wokół siebie harcerzom z Polski i Białorusi pokazywali, jak należy się zachować w sytuacji, kiedy człowiek zasłabnie, straci przytomność, albo jego życie zostało zagrożone wskutek wypadku. Ewakuacja rannego z auta, resuscytacja, reanimacja oraz zasady bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia zostały wytłumaczone i przećwiczone. Ratownicy mogli się też pochwalić własnym autem dostosowanym do prowadzenia akcji ratowniczych. Popołudnie pod Wieżą Ariańską w Wojciechowie, to druga tura takiego szkolenia. Tym razem ratownicy ze Stowarzyszenia Ratownictwa Polskiego z Poniatowej uczyli naszych harcerzy poprawnych reakcji, podejmowania właściwych decyzji w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Atrakcją okazała się też możliwość „poczucia się” w roli poszkodowanej/-ego. Ewakuacja z trudnych miejsc, często bardzo wąskich i pionowymi korytarzami wymaga specjalistycznego sprzętu. Takim dysponują ratownicy z Poniatowej.

Zgromadzeni pod Wieżą po raz kolejny mogli zapoznać się ze sprzętem będącym w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej Wojciechów, która jako jedyna z terenu gminy włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Piękny MAN przestał być tajemniczy dla dzieci i młodzieży dzięki strażakom Michałowi Wosiowi i Pawłowi Morycowi. Ratownikom i strażakom serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas i prezentację. Także dzięki takim akcjom, jak ta dzieci i młodzież uczą się właściwego reagowania, a jak dowodzą fakty, dzięki takiej wiedzy potrafią uratować życie innych ludzi.

Od samego rana wolontariusze naszej fundacji z Lublina, Świdnika i Wojciechowa oczekiwali na pełnoletnich mieszkańców Wojciechowa gotowych zarejestrować się w banku szpiku kostnego DKMS. W tej akcji zarejestrowało się osiem osób – z Lublina, Świdnika i gm. Wojciechów. Warto przy tym dodać, że włącznie z ubiegłorocznymi akcjami, to niemal pięćdziesiąt osób, które dają szansę na wyzdrowienie chorym oczekującym na przeszczep. Z nadzieją wszyscy czekają na telefon, że znalazł się potencjalny biorca i będą mogli się dołożyć do uratowania czyjegoś życia. Warto przy tym przypomnieć, że w Wojciechowie istnieje Mundurowy Klub Honorowych Dawców Krwi i warto stąd zaprosić do członkostwa w tym klubie krwiodawców z gminy Wojciechów i okolic. Pod numerem 781 034 854 można też uzyskać informacje zarówno na temat krwiodawstwa, jak i możliwości dołączenia do dawców szpiku kostnego.

Po południu scenę przy Wieży Ariańskiej opanowali harcerze. Reprezentowali kilka drużyn z Polski i Białorusi. Poza naszymi honorowymi gośćmi z Białorusi, pięknie zaprezentowały się druhny z ZHR z Lublina. Środowisko Harcerskie „Watra” z gm. Wojciechów godnie reprezentowała z kolei dh. Nina Górniak z Miłocina, zastępowa „Stokrotek” z 2. Drużyny Harcerek im. Anny Walentynowicz. Występujący otrzymali puchary ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, kierowany przez panią dyrektor Agnieszkę Gąskę. GOK był także sponsorem posiłków dla harcerzy i wolontariuszy, którzy powieźli w świat dobrą opinię o gościnności Wojciechowa i przychylności władz wydarzeniom nie tylko harcerskim. Noclegu udzieliła harcerzom z Białorusi i Polski dyrekcja Zespołu Szkół w Wojciechowie. Pani dyrektor GOK, Dyrekcji Zespołu Szkół, władzom Gminy Wojciechów tą drogą składamy serdeczne podziękowania za życzliwość i okazane serce! Piękne puchary i dyplomy uczestnikom tej międzynarodowej imprezy w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz w Roku Harcerskim wręczali dyr. GOK Agnieszka Gąska, dyrektor GOK Wojciechów oraz dr Artur Markowski, radny Rady Powiatu Lubelskiego.

Zakończenie II Międzynarodowego Przeglądu Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej oznaczało rozpoczęcie II międzynarodowych Mistrzostw Polski Harcerzy w Ringo. Piękne puchary i dyplomy powędrowały do Brześcia (Białoruś), Lublina i Miłocina. Warto dodać, że Mistrzostwa sponsorowało Polskie Towarzystwo Ringo, a prezes PTR dr. Krystyna Anioł-Strzyżewska poza kółkami ringo przekazała książki z dedykacją na temat zasad gry i historii tej polskiej dyscypliny sportu. Obecnie rozgrywane są zawody rangi mistrzostw krajów, Europy i świata w ringo. Zawody harcerskie wpisały się w kalendarz tej dyscypliny sportowo-rekreacyjnej. Więcej: RINGO Mamy nadzieję, że za rok organizowane już po raz trzeci mistrzostwa harcerzy . Prezes Stowarzyszenia „U źródeł Ciemięgi” Krzysztof Górecki, radny Rady Powiatu Lubelskiego, oraz wiceprezes Joanna Kaznowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Miłocinie wręczyli gościom z Białorusi i Lublina piękne albumy oraz inne pamiątki z Lubelszczyzny. Puchary w II Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Harcerzy w Ringo ufundowali: I miejsce – wójt Gminy Wojciechów Jan Czyżewski, II miejsce – Agnieszka Gąska, dyrektor GOK, III miejsce – dr Artur Markowski, radny Powiatu Lubelskiego. Spotkanie przyjaciół uświetnił też swoją obecnością przyjaciel wojciechowskiego harcerstwa, niezwykle życzliwy harcerzom Mariusz Majcher, zastępca wójta Gminy Wojciechów. Bardzo serdecznie dziękujemy za Państwa życzliwość, wsparcie rzeczowe i finansowe oraz obecność w tych ważnych chwilach.

XV Dzień Solidarności Społecznej zakończył się wspólnym ogniskiem. Biesiadowali przy nim nie tylko harcerze. Po ognisku i kolacji druhny i druhowie udali się pod pomnik poległych w czasie II Wojny Światowej żołnierzy polskich pochodzących z Ziemi Wojciechowskiej. Zapalono okolicznościowy znicz i oddano harcerski hołd poległym w walce o wyzwolenie spod hitlerowskiego jarzma i wolność Polski.

Następnego dnia harcerze polscy z Białorusi udali się na zaproszenie Nałęczowskiego Centrum Kultury do tego uzdrowiskowego miasteczka, by tam na scenie zaprezentować swój program patriotyczny z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Patriotyczne, harcerskie piosenki oraz inscenizacja opowiadająca o Tadeuszu Kościuszce spotkała się z życzliwym przyjęciem mieszkańców Nałęczowa i zgromadzonych kuracjuszy oraz ich wielkimi brawami. Dyrekcja NCK wręczyła kosz upominkowy gościom z Brześcia oraz zaprosiła na przyszłoroczne wydarzenia związane z warsztatami tanecznymi w tym mieście. Przy okazji przedstawicielka Szkoły Podstawowej nr 6 im. R. Traugutta nawiązała kontakt z Polską Harcerską szkołą im. R. Traugutta z Brześcia, której część harcerzy jest uczniami.

Teraz przed nami kolejna edycja Nieobozowej Letniej Przygody oraz Złaz Harcerski w sierpniu. Mamy nadzieję, że do tego czasu uda nam się ruszyć z remontem i modernizacją pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę, modelarnię i harcówkę dla dzieci i młodzieży z gm. Wojciechów.