XV Dzień Solidarności Społecznej

XV Dzień Solidarności Społecznej to Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, Mistrzostwa Polski Harcerzy w Ringo (patronat Prezes Polskiego Towarzystwa Ringo), rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego, pokazy ratownictwa w wykonaniu zespołu z Lublina oraz Stowarzyszenia Ratownictwa Polskiego z Poniatowej, pokaz sprzętu OSP KSRG Wojciechów, ognisko i nocowisko harcerskie. Gośćmi wydarzenia są m.in. polscy harcerze z Brześcia na BIałorusi i harcerki ZHR z Lublina. Zapraszamy! Program dnia może być modyfikowany zgodnie z aktualną pogodą i sytuacją – dotyczy kolejności poszczególnych wydarzeń.