RODO – Twoje bezpieczeństwo

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie przepisów RODO zwracamy się do wszystkich osób współpracujących z fundacją (zarówno w formie udziału we władzach fundacji, jak i wolontariuszy) o przesłanie w terminie 21 dni pisemnej deklaracji o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku i danych osobowych związanych z działalnością fundacji. Jednocześnie zapewniamy, że żadne informacje na temat Państwa nigdy nie były i nie będą przekazywane osobom trzecim. Użyte dotychczas zdjęcia publikowane były w celu promocji celów i działalności fundacji i wyłącznie w tym zakresie. członków władz fundacji i wolontariuszy prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby. Dziękujemy!