Informacja o akcji pomocy ofiarom pożaru

W związku z tym, że osoby poszkodowane w wyniku pożaru nie dopełniły formalności związanych z występowaniem fundacji w ich imieniu o pomoc (mimo deklaracji werbalnych nie uzyskaliśmy potwierdzenia pisemnego), a sami poszkodowani otrzymują pomoc władz miasta oraz instytucji podległych burmistrzowi m. Terespol, nie uruchomiliśmy akcji informacyjnej zachęcającej do wsparcia ofiar tego przykrego zdarzenia. Informujemy, że na konto bankowe fundacji nie wpłynęły dotąd jakiekolwiek środki z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym wskutek pożaru. Podjęte przez nas działania pomocowe zostały zamknięte.