Wiosenne przebudzenie

Wraz z nastaniem wiosny nasza fundacja wychodzi na zewnątrz współuczestnicząc w projektach realizowanych na terenie gminy Wojciechów. Na ten moment swoim działaniem obejmujemy Miłocin, Szczuczki i Łubki. W pierwszych dniach kwietnia na przykład zapoznamy uczniów jednej ze szkół z ideą wolontariatu. W jednostce lekcyjnej zaprezentujemy w formie warsztatów temat „Wolontariat szkołą przyjaźni ze światem”, omawiając różnorakie możliwości bezinteresownych działań na rzecz ludzi, zwierząt, lokalnej społeczności itp.