Kurs podstawowy dla przyszłych ratowników

Uwaga osoby zainteresowane współpracą z fundacją w ramach Ochotniczej Służby Ratowniczej. Kurs podstawowy odbędzie się po zebraniu odpowiedniej ilości zainteresowanych. Wiek: minimum 17 lat. Miejsce zamieszkania do 30 km od Nałęczowa.
Wstępny program kursu (zajęcia teoretyczne) przewiduje:
1. bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
2. skuteczne wezwanie pomocy
3. kontrola podstawowych funkcji życiowych
4. pozycja bezpieczna (boczna ustalona)
5. resuscytacja krążeniowo-oddechowa
6. postępowanie w zadławieniach
7. oparzenia, zaczadzenie, utonięcia
8. skręcenia, zwichnięcia i złamania
9. rany i krwotoki
10.udary i zawały, astma, padaczka
Ćwiczenia praktyczne:
1.zabezpieczenie miejsca zdarzenia
2. ewakuacja poszkodowanego z budynku, z auta
3.ocena stanu poszkodowanego
4. ułożenie poszkodowanego
5. resuscytacja/reanimacja osoby dorosłej i dziecka
6. unieruchamianie złamań i zwichnięć
7. zabezpieczenie poszkodowanego z podejrzeniem o uraz kręgosłupa
8. opatrywanie ran
9. zabezpieczenie poszkodowanego przytomnego i nieprzytomnego do czasu przyjazdu specjalistycznej służby medycznej.
Instruktorów zainteresowanych współpracą również serdecznie zapraszamy do kontaktu.