Zmiany w fundacji

Nowy Rok przyniósł kilka zmian w naszej fundacji. Po ostatnich ustaleniach organu kontrolnego FIS „Potrafisz”, którym jest Rada Fundacji przyjęto rezygnację ze stanowiska prezesa fundacji p. Katarzyny Danielak. Kierowanie fundacją powierzono Andrzejowi Morozowi. Pani K. Danielak swoją funkcję pełniła od chwili powstania fundacji do grudnia. W składzie Rady Fundacji również doszło do kilku zmian. Z zasiadania w Radzie zrezygnowali: A. Borowik, J. Kowalik, Teresa Magdziak i A. Moroz. Obecny skład Rady Fundacji stanowią: dr hab. Andrzej Szymański – przewodniczący, dr hab. Barbara Kalinowska-Witek – wiceprzewodnicząca, Edyta Małocha, Ewelina Moroz i Patryk Moroz. Wszystkim byłym Współpracownikom serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość i zaangażowanie w budowę fundacji. Nowym członkom Rady Fundacji życzymy satysfakcji z podjętych zobowiązań i sukcesów w działalności społecznej.
Warto dodać, że od 1 lutego br. formalnie powołano Punkt Interwencji Kryzysowej FISP. Kierownikiem tego ośrodka została absolwentka UMCS w Lublinie (praca socjalna) Pani Edyta Małocha. Do czerwca br. porady pracowników socjalnych będą prowadzone w formie jednodniowych konsultacji i zgodnie z informacjami udostępnianymi w poszczególnych miejscowościach.