Betlejemskie Światło Pokoju w Wojciechowie

Podobnie, jak w roku ubiegłym harcerze ze Szczepu św. Matki Teresy z Kalkuty (Wojciechów, Miłocin, Palikije, Maszki) wezmą udział w przyjęciu Betlejemskiego Światła Pokoju w Lublinie. Uroczysta Msza święta odprawiona zostanie o godz. 18:00 dnia 20 grudnia. Już 21 grudnia w Wojciechowie, obok wejścia do kościoła parafialnego spotykamy się przy figurze Matki Bożej (po lewej strone od wejścia z placu plebanii) harcerze przekażą ten ogień zapalony od lampy oliwnej w Bazylice Narodzenia Psńskiego w Betlejem druhom z Ochotniczych Strazy Pożarnych, dyrelkcjom, nauczycielom i uczniom wszystkich szkół z Gminy Wojciechów, członkom Akcji Katolickiej, Legionu Maryi, KSM, kółek różańcowych, ministrantom i wszystkim, którzy zechcą przyjąć zaproszenie do udziału w tej uroczystości. Strażaków zachęcamy do reprezentowania wszystkich jednostek z naszej gminy.

Po przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju przedstawicieli OSP, wspólnot parafialnych, organizacji pozarządowych, istytucji działaljących na terenie naszej Gminy, oraz osoby niezrzeszone a zainteresowane pomocą przy organizacji II Orszaku trzech Króli w Wojciechowie prosimy o 15-minutowe spotkanie w celu ustalenia zarysu kolejnych działań w przygotowaniach do Orszaku, który przejdzie ulicami Wojciechowa.