22 maja 2017 r.

Przedstawiciele naszej fundacji zostali zaproszeni do udziału w konferencji „Przedsiębiorczość Społeczna w Polsce i w Europie –jak wspierać rozwój podmiotów ekonomii społecznej?”. Wolontariusze naszej fundacji angażujący się w jej bieżącą działalność (warunek formalny podpisana aktualna umowa wolontariacka!) proszeni są o kontakt w celu zgłoszenia ich udziału w biurze organizatora. Konferencja będzie prowadzona w Lublinie, w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym. Na zgłoszenia wolontariuszy oczekujemy do dnia 30 maja b.r.