20 maja 2017 r.

W dniu wczorajszym przedstawiciel naszej fundacji p. Andrzej Moroz wziął udział w spotkaniu przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą. Celem spotkania było przedstawienie oferty mającej za zadanie wesprzeć działania tych instytucji i NGO’sów w działalności wychowawczej, w tym pracy profilaktycznej i terapeutycznej przez nie prowadzonej. W ramach tego projektu przewidziano wyjazd 40 osób na tygodniowe szkolenie (wraz z przelotami samolotem 9 dni), które odbędzie się na Cyprze. Wyjazdy organizowane będą od lipca br., do stycznia (może lutego) roku następnego. Nasza fundacja może zgłosić dwie osoby.
A. Moroz był uczestnikiem podobnego szkolenia organizowanego we Włoszech (Piemont). Tamto spotkanie miało na celu zaznajomienie się z różnymi formami pracy w pieczy zastępczej na przykładzie instytucji i placówek samorządowych, oraz domów dziecka prowadzonych przez Kościół i organizacje pozarządowe. W trakcie tego wyjazdu jego uczestnicy mieli również okazję prowadzić rozmowy z burmistrzem Turynu, dyrektorami wydziałów turyńskiego ratusza. Serdecznie zachęcamy młodzież, w tym studentów i absolwentów pedagogiki, psychologii, prawa i innych kierunków zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich do angażowania się w wolontariat fundacyjny. Jedną z korzyści takiej formy aktywności społecznej jest szansa uczestnictwa w różnych formach szkoleń, w tym wyjazdach zagranicznych. Niewątpliwie poza ogromną satysfakcją pomagania innym ludziom, praca w charakterze wolontariusza daje duże możliwości rozwoju osobistego, ale – co jest równie ważne – umożliwia zdobycie doświadczenia, które warto wykazać w CV przy ubieganiu się o stałą pracę w różnych przedsiębiorstwach, czy instytucjach.

Na niedzielę 11 czerwca tego roku zaplanowaliśmy organizację Pikniku Solidarności w Wojciechowie. Impreza ta będzie zorganizowana w ramach XIV Dnia Solidarności Społecznej. W tym samym czasie odbędą się inne okolicznościowe imprezy m.in w województwach wielkopolskim, czy łódzkim. W Poznaniu i Brudzewicach (gm. Poświętne) członkowie Klubów Honorowych Dawców Krwi włączą swoje cegiełki w organizację DSS poza Lubelszczyzną. Dotychczas Dzień Solidarności Społecznej organizowany był m.in. w Krakowie, Katowicach, Lublinie, Rzeszowie, Radomiu, Puławach (trzykrotnie!) czy przygranicznym Terespolu. Tegoroczne obchody będą miały miejsce w Wojciechowie. W ramach DSS zorganizowany zostanie m.in. I Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, przeprowadzona będzie rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego dla Tadzia i innych chorych. Jedną z atrakcji może się okazać „odbijanie zakładników”, czy strzelanie z karabinów ASG. Więcej informacji już wkrótce!

Instytucje, organizacje pozarządowe, sponsorzy zainteresowani promocją swoich firm oraz wolontariusze winni się zgłaszać do końca maja drogą elektroniczną wyślij zgłoszenie !