CDT Integro

"Integro" Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne

Pandemia Covid-19 oraz wynikający z tego reżym sanitarny i rozporządzenia rządowe wymusiły na naszym Stowarzyszeniu i Centrum praktycznie roczną przerwę w działalności. W związku z nasilającymi się problemami, które dotykają dzieci, młodzież i dorosłych - wznawiamy od lutego możliwość udzielania wsparcia zarówno wychowawczego dla rodziców, jak i psychicznego dla wszystkich osób poszukujących pomocy. Wkrótce zaprezentujemy ponownie skład naszego zespołu, w którym znajdziecie Państwo lekarza psychiatrę (specjalizującego się w pomocy dzieciom i młodzieży), dwóch psychologów, psychopedagoga i socjoterapeutę. 
Zapewne w marcu otworzymy możliwość terapii indywidualnej i grupowej, oraz wsparcie w poszukiwaniu specjalistów dla osób, które zechcą skorzystać z naszej pomocy. Prosimy o cierpliwość.


08 stycznia 2002 roku , przy ul. Jezuickiej 5 w Lublinie założony został Terapeutyczny Osrodek Wsparcia i Edukacji Rodziny. Nasze Stowarzyszenie jest jedynym i wyłącznym spadkobiercą projektów TOWER i kontynuatorem idei Ośrodka. Jako pierwsza w ramach TOWER powstała sekcja edukacyjna, dzisiaj "Collegium Publicum" CES oraz Punkt Konsultacyjny Wsparcia Wychowawczego istniejący do dzisiaj w ramach "Integro". Niewiele potem otrzymaliśmy od władz miasta do swojej dyspozycji budynek dawnej szkoły podstawowej przy ul. Głównej 34 B, z którego własną pracą fizyczną i przy wsparciu ludzi dobrej woli wyremontowaliśmy parter i piętro, wstawiając okna, wymieniając całą instalację elektryczną w budynku, oraz odmalowując wszystkie niezbędne nam pomieszczenia. Bardzo szybko w budynku otworzyliśmy świetlicę środowiskową, zorganizowaliśmy Dzień Solidarności Społecznej (pierwsza edycja DSS w 2003 r. nosiła nazwę Dzień Solidarności z Ofiarami Przemocy Domowej). W 2003 r. ruszyła poradnia psychopedagogiczna, w tym punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową ADHD, Zespołem Alkoholowym FAS, Zespołem Aspergera ZA, zajęcia terapeutyczne indywidualne i zajęcia grupowe. Skutkiem pracy prowadzonej w grupie był Klub Rodziców Aktywnych "Bo Warto". W tamtym okresie byliśmy najprężniejszym ośrodkiem wspierania rodzin ADHD-owych! Współuczestniczyliśmy w powstawaniu ogólnopolskiego porozumienia podobnych do naszej organizacji, poprzez działalność medialną w radio, telewizji, gazetach i internecie prowadziliśmy edukację osób funkcjonujących w otoczeniu osób z ADHD i ADD - w tym rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów. Wspólnie z innymi doprowadzilismy do obniżenia ceny podstawowego wówczas leku ułatwiającego funkcjonowanie osób z ADHD z 600 zł za dawkę miesięczną do niespełna 4 zł. To w tamtym okresie przez media przetoczyła sie publiczna dyskusja ówczesnego ministra zdrowia Bolesława Piechy (PiS) z prezesem zarządu Ośrodka TOWER Andrzejem Morozem (ślady owych zmagań można do dzisiaj odnaleźć w internecie) na temat metod leczenia dzieci z zaburzeniami wieku adolescencji, w tym ADHD. O ile minister Piecha, lekarz z zawodu, uznał że skutecznym środkiem "leczniczym" przy tym zaburzeniu jest rodzicielski pas, to A. Moroz sugerował terapię behawioralną. Od opinii ministra publicznie dystansowali się lekarze i terapeuci, zaś A. Moroz zapraszany był do stacji radiowych i telewizyjnych , gdzie mógł promować behawiorystyczne metody terapeutyczne , jako przeciwne metodom przemocowym postulowanym przez ministra zdrowia. W latach 2003 - 2015 Ośrodek przeprowadził zajęcia edukacyjne i warsztatowe dla 350 rodzin oraz około 300 nauczycieli szkół podstawowych i wychowawców  placówek pieczy zastępczej, w tym prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. A. Moroz referował też na wielu konferencjach , m.in. w Warszawie, Rzeszowie, Tarnowie, czy Lublinie. Jest też autorem opracowania na temat diagnozowania i pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi z ADHD. W budynku przy ul. Głównej w Lublinie 3 lata z rzędu organizowany był punkt akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.
Ponieważ budynek przy ul. Głównej został przeznaczony do rozbiórki (przebudowa mostu i ulicy Głównej) TOWER prowadził swoją działalność m.in. przy ul. Wieniawskiej, Abramowickiej, czy Bohaterów Monte Cassino. Ostatecznie siedzibą Ośrodka stał się Wojciechów. Jednakże w związku z brakiem możliwości prowadzenia działalności terapeutycznej i konsultacyjnej - całość kontynuowana była wciąż na terenie Lublina. To w ramach tej działalności w roku 2005 w centrum konferencyjnym Akademii Rolniczej w Lublinie na zaproszenie A. Moroza gościł prof. dr hab. med. Tomasz Wolańczyk - największy w tamtym okresie autorytet w dziedzinie diagnostyki i terapii dzieci z ADHD i ADD. Współpracowała też z Ośrodkiem dr n. med.Kinga Szymona, a dzieci i młodzież kierowane były do Haliny Kandzierskiej, uznanego nie tylko w Lublinie lekarza psychiatry i psychoterapeuty.

Obecnie w ramach Centrum Diagnostyczno - Terapeutycznego "Integro", w czasie pandemii koronawirusa działalność terapeutyczna ma charakter epizodyczny. Ponieważ przez cały czas prowadzona była nieodpłatnie konieczna była rezygnacja z poradni w Lublinie. Niestety wciąż nie ma też możliwości przeprowadzenia remontu i prac adaptacyjnych w budynku w Wojciechowie. W latach 2019 do pażdziernika 2020 r. przeprowadzone indywidualne zajęcia terapeutyczne to niespełna 169 godzin (148 godz. w 2019 r. oraz 21 godzin w 2020 r.) Nie są jednak prowadzone grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz spotkania w ramach Klubu Rodziców Aktywnych. Mamy nadzieję, że do tej formy naszej działalności wrócimy w 2021 roku.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Potrafisz" Copyright 2002 - 2019
NIP  713-310-27-43        REGON  382823234        Rachunek bankowy Stowarzyszenia: mBank 57 1140 2004 0000 3302 7884 5284 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem