Wolontariat

Korpus Humanitarny SISP

Jedną z form działalności Korpusu Humanitarnego SISP jest troska o miejsca pamięci narodowej. Pierwszym zadaniem w tym zakresie stało się przywrócenie pamięci o przedwojennym harcerzu, żołnierzu Kedywu Armii Krajowej Stanisławie Ziębie ps. "Tygrys", opieka nad jego grobem i miejscem pierwszego pochówku, oraz organizacja Rajdu Pamięci "Tygrysa". Na zdjęciu obok znajduje się zbiorowy grób żołnierzy z 1915 roku. W okolicach Wojciechowa przebiegał wówczas front rosyjcko - austrowęgierski, a toczone na nim walki pozostawiły po sobie najczęściej bezimienne mogiły. W walkach po obu stronach brali udział Polacy! Bo trzeba nam pamiętać, że jeszcze przez 3 lata Polski nie będzie na mapach Europy i świata. Dopiero w 1918 roku Rzeczpospolita odzyska suwerenność po 123 latach rozbiorów.
Pierwszą podjętą w 2017 roku próbą była zachęta skierowana przez Andrzeja Moroza do mieszkańców i władz gminy Wojciechów o upamiętnienie w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległosci w postaci postawienia Krzyża Niepodległości. Niestety apel ten nie spotkał się z większym zainteresowaniem. W centrum Wojciechowa stoi pomnik poległych żołnierzy polskich z 1939 roku oraz żołnierzy tzw. Ludowego Wojska Polskiego pochodzących z gm. Wojciechów, oraz pomnik i kapliczka upamiętniające 102 mężczyzn zamordowanych przez niemców we wsi Szczuczki w październiku 1939 r. Nigdzie jednak nie ma w gminie miejsca, w którym upamiętnieni są żołnierze Armii Krajowej, NSZ , żołnierze "Zapory". I to ten fakt był inspiracją do postawienia na stulecie powrotu Polski na mapy Europy właśnie Krzyża Niepodległości. Choć zadania nie udało się zrealizować, wciąż pozostaje ono w planach Stowarzyszenia "Potrafisz". Jedynym trwałym śladem tak wielkiej rocznicy został posadzony w Wojciechowie Dąb Niepodległości. Oby wraz ze wzrostem tego drzewa wzrosła świadomość ważności chwili w sercach mieszkańców i władz Ziemi Wojciechowskiej.
Zbiorowy grób z 1915 roku niszczeje od lat. Obecnie, dzięki objęciu patronatu nad nim przez nasze Stowarzyszenie zarówno we Wszystkich Świętych, jak i 11 listopada grób ten był udekorowany nie tylko przez nas, ale też i innych mieszkańców naszej gminy.
Serdecznie zapraszamy do działalności w ramach Korpusu Humanitarnego SISP. Jego celem jest organizacja wsparcia i pomocy osobom wymagającym pomocy - zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. O taką pomoc proszą nasze Stowarzyszenie dzieci z Afryki z katolickiej szkoły prowadzonej przez czarnoskórego księdza, który Seminarium Duchowne ukończył w Lublinie, liczą na nią Polacy na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, gdzie proboszczem jest ksiądz z Polski, warto by wrócić do pomocy Polakom w Brześciu na Białorusi, i wciąż niezbędna jest pomoc osobom potrzebującym w kraju, głównie mamy na względzie mieszkańców gminy Wojciechów.

Aby zostać członkiem Korpusu Humanitarnego SISP należy mieć ukończonych 16 lat (niezbędna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych) lub być osobą pełnoletnią. Kontakt: tel. 512 789 599. Zapraszamy!


W ramach działalności humanitarnej i pomocowej naszego Stowarzyszenia wyłoniło się kilka możliwości wolontariackiego zaangażowania. Od dawna, jeszcze jako TOWER ale i później organizowaliśmy pomoc materialną (pomoc maturzyście po spaleniu domu w Miłocinie, pomoc rodzinie po spaleniu domu w Wojciechowie, udział w akcjach Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę - trzykrotnie sztaby w Lublinie, organizacja sztabu Pomóż Dzieciom Przetrwać Powódź i udana zbiórka darów na rzecz ofiar powodzi na Lubelszczyźnie, zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Afryce, zbiórka pieniędzy dla ratowania polskich cmentarzy w Brześciu na Białorusi gdzie zakupiono 2 kosiarki spalinowe, zbiórka na pomoc ofiarom trąby powietrznej w Wojciechowie, z której wsparliśmy finansowo samotną kobietę z Wojciechowa) w różnych sytuacjach krytycznych dla tych, którzy takiej pomocy wymagali. Ostatnią akcją jest zbiórka środków na budowę domu pogorzelców z Miłocina. Co prawda akcja od dawna znalazła się w martwym punkcie, ale nie z naszej winy. Zgromadzone środki pozostają na koncie SISP.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Potrafisz" Copyright 2002 - 2019
NIP  713-310-27-43        REGON  382823234        Rachunek bankowy Stowarzyszenia: mBank 57 1140 2004 0000 3302 7884 5284 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem