Fundacja Inicjatyw Społecznych "Potrafisz" została ustanowiona aktem notarialnym w Lublinie 25 czerwca 2013 r. Jej fundatorem jest psychopedagog i pedagog resocjalizacyjny - absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, oraz AHE (WSHE) w Łodzi  i IDE w Poznaniu. Celem fundacji jest m.in. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz polskich dzieci i młodzieży, w tym sierot i dzieci odrzuconych przez rodziny biologiczne; wspieranie honorowego krwiodawstwa i transplantologii oraz przeszczepu szpiku kostnego; działania na rzecz promocji dobroczynności, filantropii i wolontariatu, wspieranie rozwoju polskiego harcerstwa. Fundacja ma swoje biuro w Wojciechowie na Lubelszczyźnie, ale swoich pełnomocników i przedstawicieli ma także w Małopolsce, Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej. Zapraszamy do śledzenia naszej aktywności społecznej!

Od samego początku FIS "Potrafisz" realizuje działania prospołeczne, w tym organizuje kolejne edycje Dnia Solidarności Społecznej (12 czerwca), Dnia Opiekuna Sierot (30 stycznia) oraz Dnia Dziecka bez Rodziny (23 grudnia). W 2017 r. fundacja organizowała I Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej w Wojciechowie (wystąpiły zespoły wokalne z Polski i Białorusi), oraz dwa międzynarodowe turnieje w ringo, w których występowali zawodnicy - harcerze/skauci z Polski, Białorusi i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z inicjatywy fundacji powstała Polska Federacja HDK zrzeszająca honorowych dawców krwi oraz skupiająca w swoich szeregach Kluby HDK w Brudzewicach (woj. łódzkie), Lublinie, Krakowie, Poznaniu i Wojciechowie (woj. lubelskie). Fundacja przyznaje też Wyróżnienie Honorowe Ludziom Szlachetnym "Semper Bonus/-a"

Siedzibą fundacji jest wieś gminna w powiecie lubelskim - Wojciechów. Gmina graniczy z Nałęczowem i Bełżycami. Mieszkańcy utrzymują się przede wszystkim z rolnictwa, jednak coraz większa część lokalnej społeczności znajduje też zatrudnienie w odległym o ok. 25 km. Lublinie, w innych miastach Polski ale i w innych krajach europejskich. Charakterystycznym budynkiem znajdującym się w centrum miejscowości jest Wieża Ariańska, w której można zwiedzić najstarsze w Polsce Muzeum Kowalstwa. Wieża jest też siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury, organizującego między innymi doroczne spotkania miłośników sztuki kowalskiej.
W 2017 r. na terenie gminy - we wsi Szczuczki - zorganizowany był przez fundację Międzynarodowy Obóz Harcerski, w którym uczestniczyli harcerze i skauci z Polski (Bychawa, Miłocin, Nałęczów, Wojciechów, Maszki), Białorusi (Brześć) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubaj). 

Bądź dobry. I bądź w tym najlepszy!

- oto nasza misja i nasz cel.
Copyright © 2017 Potrafisz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
free website
built with
kopage