XV Dzień Solidarności Społecznej

XV Dzień Solidarności Społecznej to Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, Mistrzostwa Polski Harcerzy w Ringo (patronat Prezes Polskiego Towarzystwa Ringo), rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego, pokazy ratownictwa w wykonaniu zespołu z Lublina oraz Stowarzyszenia Ratownictwa Polskiego z Poniatowej, pokaz sprzętu OSP KSRG Wojciechów, ognisko i nocowisko harcerskie. Gośćmi wydarzenia są m.in. polscy harcerze z Brześcia na BIałorusi i harcerki ZHR z Lublina. Zapraszamy! Program dnia może być modyfikowany zgodnie z aktualną pogodą i sytuacją – dotyczy kolejności poszczególnych wydarzeń.

Informacja o akcji pomocy ofiarom pożaru

W związku z tym, że osoby poszkodowane w wyniku pożaru nie dopełniły formalności związanych z występowaniem fundacji w ich imieniu o pomoc (mimo deklaracji werbalnych nie uzyskaliśmy potwierdzenia pisemnego), a sami poszkodowani otrzymują pomoc władz miasta oraz instytucji podległych burmistrzowi m. Terespol, nie uruchomiliśmy akcji informacyjnej zachęcającej do wsparcia ofiar tego przykrego zdarzenia. Informujemy, że na konto bankowe fundacji nie wpłynęły dotąd jakiekolwiek środki z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym wskutek pożaru. Podjęte przez nas działania pomocowe zostały zamknięte.

RODO – Twoje bezpieczeństwo

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie przepisów RODO zwracamy się do wszystkich osób współpracujących z fundacją (zarówno w formie udziału we władzach fundacji, jak i wolontariuszy) o przesłanie w terminie 21 dni pisemnej deklaracji o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku i danych osobowych związanych z działalnością fundacji. Jednocześnie zapewniamy, że żadne informacje na temat Państwa nigdy nie były i nie będą przekazywane osobom trzecim. Użyte dotychczas zdjęcia publikowane były w celu promocji celów i działalności fundacji i wyłącznie w tym zakresie. członków władz fundacji i wolontariuszy prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby. Dziękujemy!

Pomoc dla ofiar pożaru

(foto: Ł. Pogorzelski)
Szanowni Państwo, w wyniku wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym do szpitala trafiły cztery osoby, w tym jedna kobieta w zaawansowanej ciąży. Stan dwóch osób jest ciężki. Nasza fundacja zorganizuje akcję pomocy tym ludziom. Konieczne będzie zakupienie drzwi, okien i malowanie mieszkania. Na obecną chwilę (u jednej z poszkodowanych operacja kręgosłupa jutro, w bialskopodlaskim szpitalu, ponieważ ze względu na stan pacjentki nie był możliwy jej transport do szpitala w Lublinie). Wszelkich wpłat można dokonać na konto Fundacji Inicjatyw Społecznych „Potrafisz” Bank Zachodni WBK 09 1090 2590 0000 0001 2231 5865 z przeznaczeniem: DAROWIZNA NA POMOC OFIAROM WYBUCHU GAZU. Z tych pieniędzy, niewątpliwie konieczne będzie też finansowanie rehabilitacji poszkodowanej, która obecnie oczekuje na operację kręgosłupa. Nasza fundacja NIE POBIERZE ŻADNYCH PROWIZJI Z TYTUŁU DOKONANYCH PRZEZ PAŃSTWO WPŁAT! O stanie zbiórki poinformujemy w tym miejscu za miesiąc. Bardzo prosimy i bardzo liczymy na Państwa wsparcie. Jesteśmy jedyną organizacją, która w porozumieniu z poszkodowanymi będzie gromadziła pieniądze na pomoc ofiarom tej tragedii.

Szanowni Przyjaciele Fundacji, zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w kolejnym ciekawym projekcie. W województwie lubelskim chcemy zorganizować szkolenia nt „Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym”. Są to dwudniowe szkolenia, w których mogą brać udział pracownicy instytucji/podmiotów takich, jak instytucje rynku pracy i/lub NGO i/lub pracodawcy, którzy delegują swoich pracowników do udziału w szkoleniach. Dla przedsiębiorców jest to pomoc de minimis. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony catering na szkoleniu, ewentualny zwrot kosztów dojazdu, bądź noclegu. Szkolenia chcemy zorganizować do końca maja. Zainteresowanych prosimy o kontakt SMS tel. 781 034 854 w treści proszę wpisać swoje imię i nazwisko, nazwę firmy (NGO) i słowo: SZKOLENIE.
_______________________________

Wychowawca w systemie pieczy zastępczej w Polsce

Podjęte zostały rozmowy w gronie wychowawców placówek pieczy zastępczej na temat problemów tej grupy zawodowej. Wydaje się, że rozsądnym rozwiązaniem jest organizacja konferencji tematycznej, albo warsztatów. Zainteresowanych wychowawców zapraszamy do kontaktu: fundacja@potrafisz.org.pl albo z zakładki kontakt.

Wychowawców placówek pieczy zastępczej zachęcamy do podpisania petycji na stronie: tutaj podpisz

Wiosenne przebudzenie

Wraz z nastaniem wiosny nasza fundacja wychodzi na zewnątrz współuczestnicząc w projektach realizowanych na terenie gminy Wojciechów. Na ten moment swoim działaniem obejmujemy Miłocin, Szczuczki i Łubki. W pierwszych dniach kwietnia na przykład zapoznamy uczniów jednej ze szkół z ideą wolontariatu. W jednostce lekcyjnej zaprezentujemy w formie warsztatów temat „Wolontariat szkołą przyjaźni ze światem”, omawiając różnorakie możliwości bezinteresownych działań na rzecz ludzi, zwierząt, lokalnej społeczności itp.