Szanowni Przyjaciele Fundacji, zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w kolejnym ciekawym projekcie. W województwie lubelskim chcemy zorganizować szkolenia nt „Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym”. Są to dwudniowe szkolenia, w których mogą brać udział pracownicy instytucji/podmiotów takich, jak instytucje rynku pracy i/lub NGO i/lub pracodawcy, którzy delegują swoich pracowników do udziału w szkoleniach. Dla przedsiębiorców jest to pomoc de minimis. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony catering na szkoleniu, ewentualny zwrot kosztów dojazdu, bądź noclegu. Szkolenia chcemy zorganizować do końca maja. Zainteresowanych prosimy o kontakt SMS tel. 781 034 854 w treści proszę wpisać swoje imię i nazwisko, nazwę firmy (NGO) i słowo: SZKOLENIE.
_______________________________

Wychowawca w systemie pieczy zastępczej w Polsce

Podjęte zostały rozmowy w gronie wychowawców placówek pieczy zastępczej na temat problemów tej grupy zawodowej. Wydaje się, że rozsądnym rozwiązaniem jest organizacja konferencji tematycznej, albo warsztatów. Zainteresowanych wychowawców zapraszamy do kontaktu: fundacja@potrafisz.org.pl albo z zakładki kontakt.

Wychowawców placówek pieczy zastępczej zachęcamy do podpisania petycji na stronie: tutaj podpisz

Wiosenne przebudzenie

Wraz z nastaniem wiosny nasza fundacja wychodzi na zewnątrz współuczestnicząc w projektach realizowanych na terenie gminy Wojciechów. Na ten moment swoim działaniem obejmujemy Miłocin, Szczuczki i Łubki. W pierwszych dniach kwietnia na przykład zapoznamy uczniów jednej ze szkół z ideą wolontariatu. W jednostce lekcyjnej zaprezentujemy w formie warsztatów temat „Wolontariat szkołą przyjaźni ze światem”, omawiając różnorakie możliwości bezinteresownych działań na rzecz ludzi, zwierząt, lokalnej społeczności itp.

Kurs podstawowy dla przyszłych ratowników

Uwaga osoby zainteresowane współpracą z fundacją w ramach Ochotniczej Służby Ratowniczej. Kurs podstawowy odbędzie się po zebraniu odpowiedniej ilości zainteresowanych. Wiek: minimum 17 lat. Miejsce zamieszkania do 30 km od Nałęczowa.
Wstępny program kursu (zajęcia teoretyczne) przewiduje:
1. bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
2. skuteczne wezwanie pomocy
3. kontrola podstawowych funkcji życiowych
4. pozycja bezpieczna (boczna ustalona)
5. resuscytacja krążeniowo-oddechowa
6. postępowanie w zadławieniach
7. oparzenia, zaczadzenie, utonięcia
8. skręcenia, zwichnięcia i złamania
9. rany i krwotoki
10.udary i zawały, astma, padaczka
Ćwiczenia praktyczne:
1.zabezpieczenie miejsca zdarzenia
2. ewakuacja poszkodowanego z budynku, z auta
3.ocena stanu poszkodowanego
4. ułożenie poszkodowanego
5. resuscytacja/reanimacja osoby dorosłej i dziecka
6. unieruchamianie złamań i zwichnięć
7. zabezpieczenie poszkodowanego z podejrzeniem o uraz kręgosłupa
8. opatrywanie ran
9. zabezpieczenie poszkodowanego przytomnego i nieprzytomnego do czasu przyjazdu specjalistycznej służby medycznej.
Instruktorów zainteresowanych współpracą również serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zmiany w fundacji

Nowy Rok przyniósł kilka zmian w naszej fundacji. Po ostatnich ustaleniach organu kontrolnego FIS „Potrafisz”, którym jest Rada Fundacji przyjęto rezygnację ze stanowiska prezesa fundacji p. Katarzyny Danielak. Kierowanie fundacją powierzono Andrzejowi Morozowi. Pani K. Danielak swoją funkcję pełniła od chwili powstania fundacji do grudnia. W składzie Rady Fundacji również doszło do kilku zmian. Z zasiadania w Radzie zrezygnowali: A. Borowik, J. Kowalik, Teresa Magdziak i A. Moroz. Obecny skład Rady Fundacji stanowią: dr hab. Andrzej Szymański – przewodniczący, dr hab. Barbara Kalinowska-Witek – wiceprzewodnicząca, Edyta Małocha, Ewelina Moroz i Patryk Moroz. Wszystkim byłym Współpracownikom serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość i zaangażowanie w budowę fundacji. Nowym członkom Rady Fundacji życzymy satysfakcji z podjętych zobowiązań i sukcesów w działalności społecznej.
Warto dodać, że od 1 lutego br. formalnie powołano Punkt Interwencji Kryzysowej FISP. Kierownikiem tego ośrodka została absolwentka UMCS w Lublinie (praca socjalna) Pani Edyta Małocha. Do czerwca br. porady pracowników socjalnych będą prowadzone w formie jednodniowych konsultacji i zgodnie z informacjami udostępnianymi w poszczególnych miejscowościach.

Mundurowy Klub HDK „Życie” zaprasza!

Nie jest przypadkiem, że natychmiast po powstaniu fundacji w 2013 roku, czyli już niemal pięć lat temu, powstał Klub HDK. Idea ratowania ludzkiego zdrowia i życia została wpisana w cele statutowe FISP. Od stycznia 2018 roku – po reorganizacji – Mundurowy Klub Honorowych Dawców Krwi „Życie” przyjął swoje logo, znak rozpoznawczy, który mamy nadzieję trafi wkrótce na klubowe legitymacje, czy T-shirty. Krwiodawców z gm. Wojciechów, Bełżyc, Nałęczowa, Poniatowej i Lublina serdecznie zapraszamy w szeregi naszego Klubu. Byłoby świetnie, gdybyśmy w pięciolecie jego powstania mogli się spotkać na okolicznościowym grillu, czy podczas wręczania odznaczeń nadanych krwiodawcom. Adres do korespondencji elektronicznej: fundacja@potrafisz.org.pl w temacie KRWIODAWCY, albo telefonicznie: 781034854. Członków Mundurowego Klubu HDK „Życie” prosimy o podanie ilości oddanej dotąd krwi, abyśmy na czas mogli złożyć stosowne wnioski do Ministerstwa Zdrowia i kancelarii prezydenta R.P.